ÅU: Elpriser, stärkt köpkraft och framtidstro

10.09.2022 kl. 09:00
Kolumnen publicerades i Åbo Underrättelser 10.9.2022.

Vi lever i exceptionella tider. Parallellt med Rysslands brutala anfallskrig i Ukraina för Putin samtidigt ett energikrig i Europa.

I Finland är följden märkbart höjda energipriser. Det pris vi i Finland betalar för höjda levnadskostnader betalar ändå folket i Ukraina i förlorade människoliv och mänskligt lidande. Det här ska vi minnas varje dag.

Det är ytterst viktigt att vi fortsätter vara solidariska och ger vårt stöd till Ukraina. Ukrainas krig är också vårt krig för frihet, mänskliga rättigheter och demokrati i Europa.

Den stigande inflationen, högre räntor och stigande elpriser oroar förstås ändå oss finländare, och många har varit i kontakt.

Regeringen har satt mycket tid på att hitta lösningar. Vissa saker kan vi påverka själva, andra är sådana att vi är beroende av gemensamma beslut i EU. I förra veckans budgetria godkände vi ett viktigt paket som stärker finländarnas köpkraft, hjälper hushållen då elpriserna stiger och överlag stärker tryggheten i vardagen. För mig och SFP är det viktigt att finländarna under den kommande vintern inte ska behöva oroa sig för ifall de har råd med mat eller ett varmt hem.

De konkreta åtgärderna vi i regeringen föreslår för riksdagen är många. Vi sänker momsen på el från 24 % till 10 %. Det kommer att märkas på allas elräkningar.

Finländarna kompenseras även med ett temporärt skatteavdrag för den del av elräkningen som går över en viss summa. De exakta beloppen klarnar i den vidare beredningen. Mekanismen kommer att påminna om hushållsavdraget, och ska gälla för elräkningar under månaderna januari-april 2023.

Ett skilt direkt elstöd ges till de finländare som inte kan göra skatteavdraget. Regeringen beslutade också om åtgärder som stöder barnfamiljer, ensamförsörjare och studerande med barn. Det betalas ut ett extra barnbidrag i december och barnbidragets ensamförsörjartillägg höjs temporärt. En betydande åtgärd är också en permanent sänkning av dagvårdsavgifterna.

Regeringen underlättar de överskuldsattas situation så att det görs en temporär höjning av det skyddade beloppet i utmätning. Det höjs till garantipensionens nivå, och betyder att man får bli med mera pengar i handen vid utmätning. Det är ett ettårigt försök, och det blir intressant att se om det också kan sporra till mera arbete.

Från budgetrian finns även goda nyheter för Egentliga Finland, som bland annat tryggad finansiering för verksamheten vid Nationella läkemedelsutvecklingscentret i Åbo. Det jag är alldeles speciellt nöjd över är att vi nu lagt den planerade fastighetsskattereformen på is.

Att det är turbulent på elmarknaden syns nu varje dag. På måndag fattade vi i regeringen ett beslut i 10 miljardersklassen, för att trygga de finska elbolagens likviditet. Den nordiska elbörsen och handeln med futurer, som kräver kontantgarantier har bokstavligen skenat i höjden.

Beslutet var nödvändigt för att lugna ner situationen. Nu i slutet av veckan ser det ut som att priserna gått ner. Också lånepaketet till Fortum handlar i slutändan om att trygga bolagets likviditet och den inhemska energiförsörjningen. EU-kommissionen har för sin del signalerat att den nästa vecka kommer med en rad förslag till åtgärder. Allt från pristak på el som importeras från Ryssland till windfall-skatt tycks finnas i kommissionens verktygsback. Det viktiga är nu att hålla ihop inom EU. Med energin som vapen försöker president Putin också splittra EU. Det ska vi inte låta honom göra.

Tuffa tider kräver tuffa tag och enighet.

 

Anna-Maja Henriksson
Justitieminister, SFP:s partiordförande