Henriksson om Sannfinländarnas angrepp på svenskan i Finland

26.09.2022 kl. 10:00
Vittnar om en oerhört snäv syn på det land vi byggt tillsammans

Svenska folkpartiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson säger att Finlands tvåspråkighet är en rikedom, inte en belastning. Henriksson fördömer Sannfinländarnas mål att kraftigt försämra svenskans ställning i Finland.

– Det är beklämmande att ta del av Sannfinländarnas tankar om det svenska i Finland. Deras åtgärder där de också vill öppna grundlagens språkskydd, skulle i praktiken drastiskt inskränka den svenskspråkiga befolkningens rätt till grundläggande service på sitt eget språk, svenska. De ifrågasätter att Finland som nation byggts upp på såväl svenska som finska och att tvåspråkigheten är en viktig del av vår identitet som ett nordiskt välfärdsland, säger Henriksson.

– Att slopa all obligatorisk undervisning i svenska, att slopa alla krav på kunskaper i svenska i samtliga sammanhang skulle naturligtvis leda till att Finland inte på sikt mera skulle vara ett tvåspråkigt land, utan bli enspråkigt finskt. Det här kan jag och SFP under inga omständigheter acceptera. Sannfinländarnas finskhetsprogram är mycket obehagligt, ja rent av skrämmande och vittnar om en oerhört snäv syn på det land vi byggt tillsammans, sida vid sida, säger Henriksson.