Henriksson: De stupades, veteranernas och de äldre generationernas arv förpliktar

25.09.2022 kl. 20:00
Justitieminister, SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson höll tidigare idag festtal vid Kaatuneiden Omaisten Liitto ry:s (De stupades anhörigas förbunds) huvudfest i Karlebys stadshus. Henriksson betonade i sitt tal, att de stupades, veteranernas och de äldre generationernas arv förpliktar.

– Våra föräldrar och far– och morföräldrar har med sitt eget hårda arbete byggt upp det välfärdssamhälle vi har i vårt land, vars like det inte finns många av i världen. Alla har rätt till utbildning, som är en av de bästa i världen. Vi tar hand om de svagaste, den som insjuknar i en allvarlig sjukdom får högklassig medicinsk vård.

Fred, frihet och demokrati är inte självklarheter, och det har de aldrig varit heller. Det är viktigt att dagens unga och beslutsfattare förstår hur värdefulla dessa grundelement är, och att dessa måste skyddas och värnas varje dag, sade Henriksson.

I sitt festtal betonade Henriksson också att våra generationer bör minnas krigets höga pris och djupa sår. Vi behöver fortsätta att berätta för de yngre generationerna hur förhållandena var under kriget och vilka slags uppoffringar som gjordes för vårt land och vårt folk. Det är särskilt viktigt att minnas vårt lands historia i en tid då vi lever i säkerhetspolitiskt turbulenta tider. I sitt tal fördömde Henriksson Rysslands anfallskrig i Ukraina och underströk att Nato-medlemskapet är den bästa lösningen för Finland.

– Civila, barn, kvinnor och män bombarderas och tvingas fly från sitt hemland. Människor skadas och dör. Speciellt kvinnor och flickor utsätts för systematiskt och fruktansvärt sexuellt våld. Denna humanitära katastrof bär Ryssland och enbart Ryssland allt ansvar för. Krigsförbrytarna ska ställas till svars och få sina straff. Brottsoffren och deras familjer behöver stöd och hjälp nu och framöver. Vi finländare känner till krigets fasor och vi välkomnar varmt alla ukrainska flyktingar som kommer hit, sade Henriksson i sitt tal.