Henriksson i sitt invigningstal vid H-huset i Vasa: Människans behov sätts i centrum

23.09.2022 kl. 18:00
SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson talade tidigare idag vid invigningen av H-huset. H-huset är ett nybygge på Vasa centralsjukhus område, där tjänster för socialvårdens, primärhälsovårdens och specialsjukvårdens tjänster är under samma tak.

-Det nya H-huset sätter både kundernas och personalens behov i centrum. Jag hoppas vi ser mer av den här typens kombinationer runt om i landet, där man under ett och samma tak har olika funktioner och trösklarna mellan olika typer av vård och omsorg är låga, för att på bästa möjliga vis tillgodose de behov som finns hos befolkningen, sade Henriksson.

Henriksson betonade i sitt tal att man inom de nya välfärdsområdena ska satsa på att föra dialog med och vara lyhörda för kundernas och de anhörigas synpunkter.

-För att få vården och omsorgen mera kundorienterad efterlyser jag att välfärdsområdena ger mångsidiga och effektiva möjligheter för invånarna att delta i beslutsfattandet. Det kan vara att ordna diskussionsmöten, men också invånarråd där invånarna har möjlighet att framföra sina åsikter och idéer om nutidens och framtidens social- och hälsovårdstjänster samt räddningstjänster. Likt det nya H-husets exempel ska vården alltid byggas runt användarnas behov, säger Henriksson.