ÖT: Tuffa tider och viktiga beslut

19.11.2022 kl. 10:00
Kolumnen publicerades i Österbottens Tidning den 19.11.2022.

De senaste veckorna har i regeringen varit jobbigare än normalt. Ofta är det så då man närmar sig valperiodens slut. Men den här gången kom det nog onödigt tidigt. Kontentan av turbulensen är ändå att regeringen sitter kvar och arbetet fortsätter. Allt annat hade varit ansvarslöst i denna världspolitiska situation.

 

I torsdags kunde jag och regeringen också äntligen föra den omdebatterade Sametingslagen till riksdagen. Det skedde efter att centern bordlagt saken två statsråd i rad och efter omröstning i den avgörande behandlingen. Med rösterna 11-3 godkändes mitt förslag. Centerns samtliga närvarande ministrar röstade emot. En ny Sametingslag behövs för att den nuvarande är föråldrad och för att Finland fått upprepade anmärkningar av FN:s olika övervakande organ, bland dem mänskorättskommittén, om att vår nuvarande lagstiftning kränker samernas självbestämmanderätt som Europas enda urfolk. 

 

Frågan har varit aktuell i över tio år och tre regeringar har försökt. Nu är det dags att komma till skott. Det är mer än pinsamt för Finland, som på den internationella arenan alltid försvarar demokrati och mänskliga rättigheter, samt talar för vikten av att länder följer de internationella konventioner de förbundit sig till. Eftersom propositionen inte var enig i regeringen, betyder det att lagen för att gå igenom i riksdagen också behöver stöd från ledamöter inom oppositionspartierna Samlingspartiet, Sannfinländarna, Kristdemokraterna och Rörelse Nu. Jag hoppas de sätter sig in i frågan, och kan tänka sig att stöda förslaget. Inte för regeringens skull, utan för samernas och Finlands skull.

 

Också frågor som berör Jakobstad-Karlebyregionen samt Österbotten har rört på sig. Den allmänna dygnet runt jouren i Jakobstad är ytterst viktig för befolkningen. Man ska veta att då man blir sjuk finns det tillgång till vård inom rimligt avstånd. Jouren vid Malmska fungerar med specialtillstånd från social- och hälsovårdsministeriet sedan 2018, och nu behövs nytt tillstånd för de kommande tre åren. Jag har fört samtal med min ministerkollega Krista Kiuru, och vi var rörande överens om att dygnet runt jouren ska fortsätta i Jakobstad, den behövs! Beskedet är också viktigt för att personalen vid jouren ska få arbetsro och kunna blicka framåt. 

 

En annan glädjande nyhet för oss i regionen är att Finnair återupptagit sina flygturer till Karleby-Jakobstad flygplats i Kronoby. Då jag senaste fredag flög hem till Jakobstad kunde jag glatt konstatera att flyget var fullt, till sista plats. Det är ett tecken på att förbindelsen som legat nere ett par månader, uppskattas och behövs. Karleby-Jakobstadregionen är ett nationellt viktigt område med en stark och mångsidig exportindustri, som generar arbetsplatser och skatteintäkter till vårt land. Men goda förbindelser kommer inte av sig självt. Det måste jobbas hårt och målmedvetet tillsammans. Därför är det nu viktigt att speciellt regionens näringsliv och företag visar att de verkligen behöver Kronoby-flyget. Förbindelsen borde bli så populär att den kan upprätthållas på marknadsmässiga grunder.

 

En stor nyhet i veckan var att storindustriområdet i Karleby ser ut att kunna få landets största vätgasanläggning som har möjlighet att bli ledande i Europa. Den här satsningen skulle vara ytterst välkommen också som ett led i att bryta beroendet av rysk fossil energi och försnabba den gröna omställningen.

 

Slutligen, regeringen beslöt också i veckan att bevilja 370.000 € för digitaliseringen av material vid riksarkivet i Vasa, en fortsättning på vårt tidigare beslut i höst, om att riksarkivets funktioner i Vasa ska tryggas.

 

Anna-Maja Henriksson

Justitieminister, partiordförande, SFP