Henriksson: Jag uppmanar alla bildningspartier att rösta för sametingslagen, för samernas och Finlands skull

19.11.2022 kl. 20:00
SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson lyfte i sitt tal till SFP:s partifullmäktige upp behovet att förnya den föråldrade sametingslagen.

– En ny sametingslag behövs för att lagen är föråldrad och för att trygga samernas rättigheter. Finland har fått upprepade anmärkningar över att samernas rättigheter kränks från olika FN-organ som övervakar avtal om mänskliga rättigheter.

– En ändring av sametingslagen har varit aktuell i över tio år och tre regeringar har försökt. Nu är det verkligen dags att komma till skott. Finland som land kan inte fortsätta så här. Det är mer än pinsamt för oss, som på den internationella arenan alltid försvarar demokrati och mänskliga rättigheter,  samt talar för vikten av att länder följer de internationella konventioner de förbundit sig till.

Regeringspropositionen om förnyande av sametingslagen var inte enig i regeringen. Detta betyder  att för att lagen ska gå igenom i riksdagen behöver den också stöd från ledamöter inom oppositionen. Således kommer riksdagsledamöter från Samlingspartiet, Sannfinländarna, Kristdemokraterna och Rörelse Nu att vara i en avgörande position.

– Jag uppmanar alla partier som kallar sig bildningspartier och som värnar om mänskliga rättigheter, att nu allvarligt överväga att rösta för sametingslagen. Jag hoppas att alla riksdagsledamöter sätter sig in i frågan, och kan tänka sig att stödja förslaget. Inte för regeringens skull, utan för samernas och Finlands skull, säger Henriksson. 

I sitt tal till SFP:s partifullmäktige efterlyste Henriksson också en plan för balansering av statsfinanserna som sträcker sig över två valperioder.

– En stabil offentlig ekonomi är vårt nordiska välfärdssamhälles bästa vän. Därför måste vi få slut på skuldsättningsspiralen – vi måste stävja låntagningen. Samtidigt bör anpassningen göras så att vi inte klipper av förutsättningarna för tillväxt eller beskattar bort vår konkurrenskraft.

– Det är däremot helt nödvändigt att förbättra sysselsättningen, så att sysselsättningsgraden i framtiden är 80 procent. Fler människor i jobb, betyder mera skatteintäkter, vilket i sin tur betyder mindre behov för anpassning.

Enligt Henriksson är SFP berett att stöda att ett skatteincitament för forskning, utveckling och innovationer kunde lagstiftas ännu under denna valperiod. 

– Det är helt nödvändigt att vi når målsättningen att satsningarna på forskning, utveckling och innovationer ska vara 4 procent av BNP. För att uppnå detta behövs också privata investeringar, säger Henriksson. 

– Lagförslaget om att skapa ett skatteincitament för investeringar i forskning, utveckling och innovationer föll på grund av oenigheter inom regeringen. Men det fälldes inte av SFP. Därför är SFP berett att stödja ett motsvarande förslag i riksdagen. 

 

Svenska folkpartiets partifullmäktige har möte i Vanda 19.11-20.11.