Våld mot kvinnor är ett brott mot mänskliga rättigheter och ett hot mot jämställdhet och folkhälsa

25.11.2022 kl. 12:00
Idag uppmärksammas den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Att minska på våldet mot kvinnor är en viktig målsättning. Regeringen och Svenska folkpartiets ministergrupp har aktivt jobbat med åtgärder för att förhindra våld mot kvinnor och könsbaserat våld.

Som ansvarig minister är SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson stolt över att denna regering skridit från ord till handling när det kommer till att motverka våld mot kvinnor.

– Kvinnor är speciellt utsatta för våldshandlingar och för sexuellt våld av en nuvarande eller tidigare partner. Därför krävs det lagstiftning som skyddar särskilt flickor och kvinnor. För att få bukt med våldet mot kvinnor har vi i regeringen bland annat genomfört en historisk sexualbrottsreform, fastställt ett program på 32 punkter för att bekämpa våld mot kvinnor, vidtagit åtgärder mot människohandel samt tillsatt en rapportör om våld mot kvinnor. Utöver det har jag även gett lagförslag till riksdagen om att effektivera besöksförbudet och om att införa kön som straffskärpningsgrund. Vi måste få slut på våldet, säger Henriksson.

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist påpekar att våld mot kvinnor är ett samhällsproblem och ofta leder till stor skada för den som utsätts.

– Våld mot kvinnor hör till Finlands största människorättsutmaningar och det är ett betydande problem också med tanke på jämställdheten och människors hälsa. Att få leva ett liv fritt från våld och trakasserier borde vara en självklarhet för alla. Vi måste fortsätta arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor och hjälpa offren. Det behövs en större medvetenhet både hos olika myndigheter och medborgare om de olika former av våld som kvinnor möter och det behövs satsningar för att kunna hjälpa offren, säger Blomqvist.

Även Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm betonar vikten av att målmedvetet, aktivt arbete mot våld mot kvinnor görs. Årligen upplever åtminstone 50 000 kvinnor i Finland sexuellt våld och var tredje kvinna har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av sin nuvarande eller före detta partner.  

– Som medmänniskor och samhälle ska vi finnas där för den utsatta och göra allt vi kan för att kvinnor ska få leva i trygghet och för att inte ett enda kvinnoliv släcks för tidigt. Ingen ska behöva känna rädsla i det offentliga rummet eller det egna hemmet. Arbetet måste göras varje dag och på alla nivåer. Det är bland annat av yttersta vikt att även välfärdsområdena utvecklar ett långsiktigt och systematiskt våldsförebyggande arbete för att stoppa det könsbaserade våldet mot kvinnor och våld inom familjen, säger Westerholm.