VBL och ÖT: Ljusglimtar för Österbotten, men svåra ekonomiska beslut står för dörren

23.12.2022 kl. 10:00
Den gemensamma insändaren publicerades i Vasabladet och Österbottens Tidning den 23.12.2022.

Finlands ekonomi står inför ett vägskäl. Coronapandemin och därefter anfallet mot Ukraina har starkt återspeglat sig i statens växande underskott då vi tvingats ta mera lån. Läget är oroande och inget som man kan lösa under en regeringsperiod. Svåra beslut står för dörren för att vi inte ska efterlämna en ohållbar ekonomisk situation.

A och O för de kommande regeringarna kommer att vara att ha allt flera på jobb och att våra företag har möjlighet att växa. Ju bättre vi lyckas med detta, desto mindre kommer behoven för nedskärningar att vara.

En het ekonomisk potatis just nu gäller onekligen de nya välfärdsområdena som får ansvar för vår social- och hälsovård vid årsskiftet. I SFP har vi denna höst jobbat hårt för att också ekonomin för dessa områden skulle gå ihop. Vi gläder oss över att SFP lyckades få med en stor ändring i välfärdsområdenas finansiering vilket också har en direkt positiv effekt i Österbotten.

Framgångarna kommer att synas också på en mera lokal nivå. Genom idogt arbete av enskilda ledamöter i SFP kommer ett stort antal vägar i landskapet att få välbehövlig tilläggsfinansiering. Till exempel Uttermossavägen i Kristinestad och Vettmossvägen i Närpes beviljades tilläggsmedel för restaurering och Vöråvägen i Vörå kommer att få finansiering för ny beläggning.

Samtidigt måste vi minnas att politik är lagspel. De riktigt stora problemen kan vi lösa endast genom gemensamma insatser. Det fick vi se nyligen då alla partier kom samman för att diskutera olika alternativ för att dämpa effekten på energikrisen. Liknande diskussioner behövs ännu med tanke på krisen inom jordbruket.

Vi måste arbeta fram ansvarsfulla lösningar tillsammans. Vi i SFP kommer att bära vårt strå till stacken för att trygga framtiden för jordbrukarna, för att göra Finland mer företagsvänligt och för att de som har ett arbete även ska ha det imorgon.

 

Anna-Maja Henriksson, Joakim Strand, Mikko Ollikainen och Anders Norrback

SFP:s riksdagsledamöter i Österbotten