VBL, ÖT: Personalbristen inom vården måste lösas

30.03.2023 kl. 10:00
Insändaren publicerades i Vasabladet och Österbottens Tidning den 30.3.2023.

I ÖT och VBL (23.3) lyfter Mikael Finne, specialiserad läkare i psykiatri, viktiga frågor om psykiatrin i Österbotten. Vårdköerna inom psykiatrin och vården överlag oroar mig stort. Allt för många måste köa alltför länge.

En av de största framtidsfrågorna för vårt land överlag är hur vi ska lösa personalbristen inom vården. Det gäller i allra högsta grad också psykiatrin. Vi behöver förbättra välbefinnandet i arbetslivet och stärka branschens attraktionskraft. Ett gott ledarskap, ändamålsenlig arbetsfördelning och tillräckligt flexibla arbetsvillkor är sådant vi i SFP anser viktigt utöver en konkurrenskraftig lön.


Välfärdsområdena har nu fungerat i tre månader, och det är klart att då det gäller den största reformen på årtionden, finns det säkert också brister som måste korrigeras av nästa regering. Jag och SFP är beredda att se över finansieringsmodellen om det visar sig nödvändigt. Förebyggande arbete borde belönas bättre.

Vi vet också att många unga i dag mår dåligt. Därför vill SFP att det finns tillräckligt med lågtröskelmottagningar för unga, så att det snabbt går att få någon att tala med för att sedan bedöma behovet av vidare stöd och hjälp.

I sin insändare ställer Finne även frågor beträffande den operativa verksamheten. De frågorna behöver de ansvariga inom välfärdsområdet svara på.


Slutligen. Jag och SFP kommer att fortsätta jobba hårt för jämlik vård och omsorg på svenska och finska. I Jakobstad behövs den allmänna dygnet runt-jouren och Vasa centralsjukhus behöver naturligtvis den omfattande jour som vi nu lyckats trygga under den pågående regeringsperioden. Samarbetet mellan sjukhusen i Karleby, Jakobstad och Vasa får heller inte glömmas bort. Patienten ska vara i fokus.

 

Anna-Maja Henriksson

SFP:s partiordförande, justitieminister