Henriksson fortsätter leda SFP

11.06.2023 kl. 15:00
SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson fick under Svenska folkpartiets partidag i Tammerfors fortsatt förtroende att leda partiet. Henriksson har varit ordförande för SFP sedan 2016.

– Jag är mycket tacksam och glad över att få fortsätta leda partiet. Vi har under de senaste åren lyckats utveckla vår verksamhet och fått den att växa utanför våra traditionella verksamhetsområden. Att vi i senaste riksdagsval hade kandidater i alla valkretsar i fasta Finland är historiskt. Det här var möjligt genom ett gemensamt starkt lagarbete och nu ska vi fortsätta växa.

– Politik och samhällsbygge är inte ett sprintlopp, utan ett maraton. Det är viktigt att vi nu syns ute på fältet och är aktiva. Det finns en stor efterfrågan för den politik som SFP för och vi ska växa. Därför ska vi vara tillgängliga och lyssna och tala med folk ute på gator och torg. Det är via de mänskliga mötena ansikte mot ansikte vi når både våra kärnväljare och dem som söker efter ett frisinnat, liberalt, öppet och tolerant parti, säger Henriksson

Partidagen återvalde även de sittande tre vice ordförandena Sandra Bergqvist, Henrik Wickström och Silja Borgarsdóttir Sandelin.

– SFP är ett liberalt och borgerligt parti som alltid kommer att jobba för ett stabilt, modernt Finland som värnar om individens frihet och allas lika värde. Att få jobba för SFP och vår värdegrund känns nu viktigare än någonsin och därför vill jag både glad och tacksam över att få fortsätta arbetet som SFP: s vice ordförande, säger Bergqvist. 

– SFP är i en ansvarsfull position. Som vice ordförande vill jag bidra till att stärka den interna dialogen. Vi är mitt i regeringsförhandlingarna och situationen väcker diskussion inom partiet. Som medlem av partipresidiet ser jag det som viktigt att stärka vårt SFP-lag. Nu behövs SFP mer än någonsin,  säger Wickström. 

– Jag vill att SFP ska bli det ledande partiet inom vårdfrågor. Vårdfrågorna är viktiga för oss och vi vet vilka utmaningar det finns inom vårdsektorn. De här frågorna är nära våra invånare och jag vill att vi ska stärka vår profil ytterligare i de här frågorna, säger Wickström.

– Jag är tacksam för att få fortsätta som vice ordförande. Jag ser ett stort mervärde i att nu satsa på att inom partiet föra dialog, jobba för att förstå varandra, våra olika regioners behov och olika människors vardag. Vi är alltid starkare tillsammans, säger Borgarsdóttir Sandelin.