ÖT: Finland har en ny regering

23.06.2023 kl. 10:00
Kolumnen publicerades i Österbottens Tidning den 23.6.2023.

Den här veckan har Finland fått sin 77:e regering. Det krävdes tid, tålamod och kreativitet för att komma fram till kompromisser som de fyra partierna (Samlingspartiet, Sannfinländarna, SFP och KD), som förhandlade i Ständerhuset i sju veckor, kunde omfatta.

SFP kommer till en början att ha hela tre ministerposter. Undervisningsministern, Europa- och ägarstyrningsministern samt idrotts- och ungdomsministern. Inte sedan 1970-talet har SFP haft tre ministrar. Senast SFP innehade den viktiga undervisningsministerportföljen var perioden 1987–1991.


För egen del innebar regeringsskiftet också ett slut på min tid som justitieminister. Det hann bli sammanlagt 2 914 dagar (2011–2015, 2019–2023). På måndag, efter att SFP utsåg sina ministrar, städade jag mitt arbetsrum långt in på kvällen. Otaliga är de ärenden jag haft på mitt bord och många saker har vi lyckats med.

Själva regeringsskiftet gick av stapeln i tisdags. Sanna Marins regering beviljades avsked av presidenten under högtidliga former och Petteri Orpos regering tillträdde. Visst kändes det också vemodigt. Samtidigt är jag väldigt glad att få axla ansvaret som undervisningsminister i Orpos regering. Utöver det kommer jag också att fungera som nordisk samarbetsminister.


Utbildning och kunnande är helt centralt för vårt lands välmående och framgång, men också med tanke på det svenska språkets ställning i Finland. Skolan är vår kronjuvel. Därför har vi i regeringsprogrammet beslutat att rikta 200 miljoner till på den grundläggande utbildningen under den kommande perioden. Det handlar om att stärka de grundläggande färdigheterna, att kunna läsa, skriva och räkna. Och vi vill se arbetsro i skolan för såväl elever som lärare.

Beslutet att gå med i Petteri Orpos regering fattade vi i fredags. En klar majoritet av SFP:s partistyrelse och riksdagsgrupp ansåg att det var bättre än att bli utanför. Men klart är att jag förstår dem som känner en stor oro inför speciellt frågan om den humanitära invandringen. Just därför är det också viktigt att vi inifrån regeringen kan fortsätta påverka.


Regeringsprogrammet innehåller också mycket sådant som vi i SFP speciellt kan vara stolta över. Satsningarna på skolan och utbildningen i kombination med satsningar på forskning och utveckling, en sporrande skattepolitik samt arbetsmarknadsreformer, fortsatta satsningar på den gröna omställningen och klimatarbetet – det är framåtblickande politik.

Vi vill också skapa trygghet i vardagen för alla. Vårdköerna förkortas och polisernas antal ökas. Rätten till service på båda nationalspråken tryggas och vi kommer att jobba med att hitta lösningar på ungas psykiska ohälsa. Den här regeringen har även förbundit sig till att förnya sametingslagen, vilket är en stor människorättsfråga som SFP länge drivit.


Regeringsprogrammet innehåller också vinster för Österbotten. En fast förbindelse över Kvarken ska utredas. Det nuvarande hamn- och flygfältsnätverket tryggas. Inom ramen för ett stort trafikinvesteringsprogram på runt tre miljarder euro finns ett särskilt ”västkustpaket” som ska främja konkurrenskraften och tillväxten. Alla vet vi att till exempel riksväg 8 behöver förbättras.

I svåra tider gäller det att bära ansvar. Vi kan inte fortsätta skuldsätta oss med över tio miljarder euro per år. Arbetet för att framtida generationer ska ha det bra och för att rädda välfärdsstaten behöver göras nu.

Jag vill önska er alla en glad midsommar!

 

Anna-Maja Henriksson
SFP:s partiordförande, undervisningsminister