ÖT: Anna-Maja Henriksson: Tillsammans är vi starkare – i både Norden och EU

04.05.2024 kl. 12:00
Kolumnen publicerades i Österbottens Tidning den 4.5.2024.

En nyckel till framgång och lycka för ett litet land är att ha goda vänner. Förra veckan hade jag den stora glädjen att delta i republikens president Alexander Stubbs och hans hustru Suzanne Innes-Stubbs första statsbesök till Sverige. Besöket omfattade allt från mottagning på Kungliga Slottet och möten i Sveriges riksdag, till skolbesök, universitetsbesök och näringslivsseminarium.

I Göteborg fick vi bekanta oss med hamnen, den största i Norden, som också är viktig för Finland, då en stor del av alla varor som kommer till vårt land kommer den vägen. Likaså har infarten till hamnen en stor säkerhetspolitisk dimension. Mycket intressant var det att höra hur Älvsborgs amfibieregemente samarbetar med Nylands brigad. Ett utmärkt exempel på konkret nordisk nytta.

Statsbesöket visade än en gång på allt det som förenar våra länder. Samtalen var äkta och stundvis väldigt familjära. Stämningen var varm. Så som det ska vara mellan nära vänner.

Det nordiska samarbetet har varit aktuellt också de senaste dagarna. I fredags var jag i Stockholm på ministerrådsmöte med mina nordiska undervisningsministerkolleger. På agendan stod bland annat kunnande inom naturvetenskaper, matematik och teknologi. Det är med kunskap och innovationer vi kommer klara oss. Det bäddar för tillväxt och välfärd inför morgondagen och framtiden.

Varje barn ska få vara nyfiket och hitta glädjen i lärandet. Läskunnigheten har blivit sämre bland dem som går ut grundskolan. Det gäller inte bara i Finland utan över lag i många länder. Det måste vi göra något åt. För mina kolleger fick jag berätta att regeringen i Finland därför nu sätter till timmar i modersmål och matematik på de lägre klasserna. Målet är att alla elever får de färdigheter i läs- och skrivkunskap samt i räkning som de behöver för fortsatta studier på andra stadiet.

Förutom skolan och utbildningen är vården också ett återkommande tema då jag träffar mina kolleger utomlands. Jag har ännu inte råkat på en minister som till alla delar skulle vara nöjd med det egna landets vårdsystem. Också vi har mycket att jobba med. Och det gör vi. Att SFP är med i regeringen syns tydligt, nu senast i beslutet om sjukhusnätverket.

Tidigare i år publicerades en tjänstemannarapport som föreslog radikala nedskärningar i sjukhusnätverket. Det kunde vi inte gå med på. Nu får alla centralsjukhus fortsätta och för oss i denna region betyder det förstås att vi nu avvärjt hotet mot förlossningsverksamheten i Karleby. Att SFP jobbat hårt för att också trygga den allmänmedicinska primärvårds dygnetruntjouren i Jakobstad och Raseborg var viktigt. Det gav resultat, och jourerna får nu fortsätta på språklig grund.

Nu har vi nyss sjungit in våren. I politiken kommer maj månad bli ytterst aktiv. Den 9 juni har vi EU-val. Det blir samtidigt den sista valrörelsen för mig som SFP:s partiordförande. På partidagen en vecka efter valet har jag glädjen att ge över stafettpinnen till en ny ordförande. Det känns bra. Men innan det ska vi jobba hårt så att den finlandssvenska rösten fortsätter höras i Bryssel. Det är också därför jag valt att själv kandidera i detta val.

Vi lever i en tid med många osäkerhetsfaktorer och krig i Europa. Därför är ett starkt EU viktigt också för Finland. Europa behöver fred och stabilitet. Vi måste också skapa framtidstro och välfärd.

Kampen om mandatet kommer att vara tuff, men med hårt arbete har vi alla chanser att vinna valet.

Tillsammans är vi starkare, både i Norden och inom EU.

Skribenten är undervisningsminister och SFP:s partiordförande.