Kalenteri

 

RKP vahvistaa yrityspolitiikkaansa

14.09.2019 klo 08:39
Jotta yrityksillä olisi hyvät olosuhteet kasvaa ja palkata lisää henkilöstöä on keskeistä että meillä on yritysystävällinen yhteiskunta. Työpaikkojen lisääminen ja korkeampi työllisyysaste puolestaan luovat hyvinvointia. Hallitus haluaa päästä 75 prosentin työllisyyteen tämän hallituskauden aikana ja yritysystävällinen yhteiskunta on avainasemassa jotta voimme saavuttaa tämän tavoitteen.
- Uusia työpaikkoja luodaan pääasiassa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Siksi verotuksen on kannustettava yrittäjyyteen ja lainsäädännön on tuettava yrittäjyyttä, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoo.

RKP:n puoluehallitus on päättänyt perustaa yrityspoliittisen verkoston. RKP:lle yrittäjyys on sekä mahdollisuus yksilölle toteuttaa unelmansa että perusedellytys pohjoismaisen hyvinvointivaltion säilyttämiselle. Puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson toivottaa kaikki kiinnostuneet osallistumaan verkoston toimintaan.

- Anna-Karin Töttermanin johtama uusi yritysverkosto on luonnollinen osa RKP:n työtä, jossa nostamme esille yrittäjyyttä koskevia kysymyksiä. Tämän verkoston myötä haluamme myös rakentaa elinkeinopoliittisia siltoja sekä alueiden ja eri maiden välisiä verkostoja. Yhteistyö ja suuremmat ekosysteemit ovat edellytys globaalien kilpailuetujen luomiselle, Anna-Maja Henriksson toteaa.
Bloggen
Eduskunta SFP RKP