Henriksson: Kantatie 68 ja Lagmansgårdenin uudisrakennus saavat tukea lisätalousarviossa

02.06.2020 klo 21:33
RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on tyytyväinen niihin panostuksiin, jotka hallituksen lisätalousarvio tuo Pohjanmaalle. Elvytystoimenpiteiden joukossa on Kolpin rautatiesillan uusiminen, neljännen eritasoliittymän rakentaminen valtatie 8 ja kantatie 68 risteykseen Edsevössä ja valtuutus aloittaa uuden Lagmansgårdenin koulukodin rakentaminen.

– Kantatie 68:n parannus ja yhteys satamaan on Pietarsaaren alueen tärkeimpiä tiehankkeita. Pietarsaaren satamatietä on parannettu myös aikaisemmin ja viimeksi valmistui nk. Snellmaninristeys. Nyt voimme ottaa jälleen uuden askeleen. Olen iloinen, että nämä kaksi kauan suunnitteilla ollutta projektia vihdoin toteutuvat. Tämä on erityisen tärkeää alueen elinkeinotoiminnalle, sanoo Henriksson. 

Aikaisemman parannuksen yhteydessä osa tarpeellisista parannuksista jäi tekemättä kantatie 68 ja valtatie 8 risteyksessä. Ehdotettu ramppi mahdollistaa nyt sen, että raskaan liikenteen ei tarvitse ylittää kantatietä, mikä olennaisesti parantaa liikenneturvallisuutta kyseisellä vilkkaalla tiellä. 

Lagmansgården turvaa ruotsinkielisen koulukotitoiminnan

– Maamme ainoan myös ruotsiksi toimivan koulukodin, Lagmansgårdenin, rakennussuunnitelma saa nyt 10 miljoonan euron rahoituksen. Tämä päätös turvaa ruotsinkielisen koulukotitoiminnan pitkäksi aikaa Suomessa. Lagmansgårdenin toiminta on aikaisemmin ollut uhattuna useaan otteeseen. Nyt pääsemme maaliin myös näiltä osin ja uusi rakennus Pirilössä valmistuu noin kahden vuoden kuluttua. 

– Olen myös iloinen, että olemme saaneet puoli miljoonaa euroa suunnittelurahaa GigaVaasalle. Alueella on valtava potentiaali toimia moottorina tulevaisuuden akkuinvestoinneille Suomessa. Siksi on tärkeää turvata suunnittelu ja kytkeä alue sujuvasti olemassa olevaan infrastruktuuriin, sanoo Henriksson. 

– Kaikki nämä projektit ovat sellaisia, jotka lisäävät työllisyyttä ja edistävät hyvinvointia maassamme, sanoo Henriksson. 

Bloggen
Eduskunta SFP RKP