Anna-Maja Henriksson: Kotitalousvähennystä tulisi korottaa

07.04.2021 klo 14:45
RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mielestä kotitalousvähennystä pitäisi korottaa. Henriksson pitää Akavan tänään tekemää kannanottoa kotitalousvähennyksen kehittämisestä erittäin tervetulleena. Akava esittää, että vähennyksen enimmäismäärä korotetaan 4 500 euroon ja korvausosuus nostetaan 60 prosenttiin. Lisäksi omavastuuosuus tulisi poistaa.

– Esitin itse jo aikaisemmin kaksivuotista kokeilua, jossa kotitalousvähennyksen soveltamisalaa laajennettaisiin ja enimmäismäärää korotettaisiin merkittävästi, esimerkiksi 7 500 euroon.  RKP on myös esittänyt kotitalousvähennyksen korvausosuuden nostoa.  Siksi on helppo olla samaa mieltä Akavan kannanoton kanssa.  Myös esitys kotitalousvähennyksen omavastuuosuuden poistamisesta on kannatettava, sanoo Henriksson.

– Olen vakuuttunut siitä, että korotettu kotitalousvähennys nostaisi työllisyysastetta. Kun kotitaloudet ostavat enemmän palveluita, yritykset hyötyvät. On keskeistä muistaa, että uudet työpaikat syntyvät eteenkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Nyt ei ole syytä sulkea pois mitään keinoa työllisyyden ja yritysten tilanteen parantamiseksi.  Päinvastoin, meidän on tehtävä kaikki mahdollinen elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseksi, jotta yhä useampi suomalainen saisi työpaikan, sanoo Henriksson.

Henrikssonin mukaan Akava Worksin tänään julkaisema selvitys on tärkeä lisä kotitalousvähennyksestä käytävään julkiseen keskusteluun.

– Akavan selvitys osoittaa, että kotitalousvähennystä käytetään Suomessa kaikilla tulotasoilla. Viime aikoina julkisessa keskustelussa on esitetty näkemyksiä, jonka mukaan kotitalousvähennystä käyttäisivät tai siitä hyötyisivät vain suurituloiset. Tämä vaikuttaa siis vahvasti liioitellulta väittämältä.

Bloggen
Eduskunta SFP RKP