Pietarsaaren Sanomat: Terveydenhuoltopalvelut turvattava sekä suomeksi että ruotsiksi

19.05.2021 klo 10:26
"Tilanteen parantamiseksi on nyt syytä selvittää kaikki keinot parantaa Pietarsaaren houkuttelevuutta suomenkielisten ja kaksikielisten lääkäreiden asuin- ja työpaikkakuntana. Minulle ja RKP:lle on tärkeää, että kysymys ratkeaa."

Mervi Rantala nostaa keskiviikon Pietarsaaren Sanomissa (PS 12.5.) esiin tärkeän kysymyksen terveydenhuollon perusoikeuksista ja huolensa suomenkielisten päivystävien lääkäripalveluiden toimivuudesta Pietarsaaressa.

Kysymys on erittäin tärkeä ja työtä sen eteen on jatkettava laajalla rintamalla. Terveydenhuollon palveluiden saatavuus suomeksi tai ruotsiksi on perusoikeus, joka koskee kaikkia suomalaisia. Olen useamman kerran ollut yhteydessä sairaalan johtoon tämän asian tiimoilta. Olen ymmärtänyt, että terveydenhuollossa on lähtökohtaisesti aina paikalla sekä suomea että ruotsia osaavaa henkilökuntaa. Sen sijaan päivystävien lääkäreiden osalta tilanne on haastavampi. Asiasta on tehty vuonna 2019 ilmoitus oikeusasiamiehelle, joka siirsi asian aluehallintovirastoon.

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto (Avi) totesi joulukuussa 2020 lausunnossaan arvioivansa kaupungin antaman selvityksen perusteella, että sosiaali- ja terveysvirasto on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin kaksikielisten terveydenhuollon palvelujen parantamiseksi ja saattamiseksi lainsäädännön edellyttämälle tasolle.

Kaupungin Aville lähettämässä selvityksessä todetaan muun muassa, että suomenkieliset asiakkaat on pyritty ohjaamaan kaksikielisten lääkäreiden vastaanotoille, lääkäreille on tarjottu kielikursseja ja kielikysymys on pyritty huomioimaan myös työvuorosuunnittelussa. Sen lisäksi esimerkiksi koronakriisin myötä lisääntynyt digitalisaatio voisi mahdollistaa etäratkaisujen hyödyntämisen vaikkapa Vaasan keskussairaalan kautta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä Rantala tietää, että kaupunki on aktiivisesti pyrkinyt rekrytoimaan päivystykseen lisää suomenkielentaitoisia lääkäreitä. Suomenkielisiä hakijoita ei kuitenkaan ole tullut riittävästi, eikä rekrytointi siksi ole onnistunut. Koronakriisi ei ole lääkäripulaa helpottanut - päinvastoin.

Tilanteen parantamiseksi on nyt syytä selvittää kaikki keinot parantaa Pietarsaaren houkuttelevuutta suomenkielisten ja kaksikielisten lääkäreiden asuin- ja työpaikkakuntana. Minulle ja RKP:lle on tärkeää, että kysymys ratkeaa. Pietarsaaren pitää kasvaa ja meidän on panostettava siihen, että myös suomenkieliset laajemminkin kokisivat mielenkiintoiseksi muuttaa kaupunkiimme, ja että nuoret jotka ovat lähteneet muualle opiskelemaan voisivat ajatella muuttavansa takaisin opintojen jälkeen. Tämän eteen on kaupungissa sekä seudulla tehtävä yhdessä töitä.

Muitakin keinoja tilanteen ratkaisemiseen voi löytyä, mutta sote-lautakunnan suomenkielisen jaoston puheenjohtajana Mervi Rantala tietää varmasti minua paremmin, mitä toimenpiteitä jaosto ja lautakunta viimeisen neljän vuoden aikana ovat tehneet. Puheenjohtajana Rantalalla on myös ollut kaikki mahdollisuudet tuoda uusia ratkaisuehdotuksia pöytään.

Anna-Maja Henriksson

Oikeusministeri Rkp:n puheenjohtaja

Bloggen
Eduskunta SFP RKP