Ilkka-Pohjalainen: Tuomioistuimet siirtyvät digiaikaan

03.10.2021 klo 07:58
Poliittinen syksy on alkanut vauhdikkaasti kuten aina. Kaiken vauhdin keskellä katson tulevaisuutta valoisin mielin.

 Koronakriisi on ollut raskas kaikille, mutta nyt näkyy valoa tunnelissa. Jokainen suomalainen on tämän ansainnut. Talous kasvaa nyt nopeasti, useammat saavat töitä. Lähenemme 75 prosentin työllisyysastetta. Hallituksen budjettiesityksessä, josta on keskusteltu eduskunnassa koko viikon, on vahva tulevaisuudenusko. Tämän kokonaisuuden avulla meillä on kaikki mahdollisuudet uudistaa Suomea, samalla kun tavoittelemme hiilineutraalia Suomea vuonna 2035.

 

Poliisin määrärahat puhuttavat. Hallitus tulee turvaamaan poliisin resurssit. Poliisi ja oikeudenhoito ovat toimivan oikeusvaltion peruspilareita. Ihmisten täytyy voida luottaa siihen, että heidän asiansa käsitellään oikeudenmukaisesti ja viivytyksettä. On tärkeää, että koko ketju poliisista, tuomioistuinlaitokseen ja vankeinhoitoon on toimiva ja määrärahat riittävät. Järjestän marraskuussa korkean tason seminaarin Suomen oikeusvaltion tulevaisuudesta ja kehityksestä.

 

Ensi vuoden budjettiesityksessä on paljon hyvää ja edistävää oikeudenhoidon näkökulmasta. Oikeusturvaa parannetaan videoimalla suullinen käsittely. Budjettiehdotuksessa esitetään nimittäin 3,74 miljoonaa euroa kohdennettavaksi näytön keskittämiseen käräjäoikeuksiin ja todistelun taltioimiseen hovikäsittelyä varten. Uudistuksen ansiosta hovioikeus ja korkein oikeus kykenevät ratkaisemaan näyttökysymykset nykyistä paremman näytön perusteella. Kysymys on siis ihmisten oikeusturvasta. Lisäksi todistajien ja muiden oikeudenkäynnissä kuultavien ei yleensä tarvitse saapua enää hovioikeuteen. Ajattelen tässä myös rikosten uhreja, jotka niin ikään usein välttyisivät kohtaamasta syytettyä enää hovioikeudessa. Me tiedämme kaikki, että ihmisen muisti on lyhyt ja mitä lähempänä tapahtumia todistaja pääsee kertomaan kokemuksistaan, sen luotettavampi todistelu on. Todistelun ollessa jo valmiiksi niin sanotusti purkissa, ei tarvitse siirtää oikeudenkäyntejä sen takia, että joku ei saavu paikalle.

 

Tuomioistuinsalimme siirtyvät siis vihdoin digiaikaan. Tämä muutos on pitkän prosessin tulos. Jo vuonna 2012 vierailin Ruotsin Svea Hovrätt hovioikeudessa ja tutustuin heidän videotallennusjärjestelmään. Olen todella iloinen siitä, että tämä tärkeä uudistus nyt viedään maaliin. Tämä muutos näkyy positiivisena myös Vaasan hovioikeudessa, vaikka alussa uusi tapa toimia varmasti vaatii vähän totuttelua tuomareilta ja tuomioistuinten henkilökunnalta.

 

Ylivelkaantuminen on kasvava yhteiskunnallinen ongelma ja moni velkaantunut kamppailee vaikean tilanteensa kanssa. Tulemme helpottamaan tämän ryhmän mahdollisuuksia päästä jaloilleen lyhentämällä maksuhäiriömerkinnän säilytysaikaa, kun velka on maksettu. Talousneuvonnalla pyrimme ehkäisemään ylivelkaantumista ja vähentämään siihen liittyviä ongelmia. On tärkeää, että budjettiriihessä pystyimme kohdentamaan talousosaamisen edistämisen toiminnon perustamiseksi 1 miljoonan lisämääräraha.

 

Lopuksi pohdiskelu avautuvasta yhteiskunnasta: Oli ihana muutama viikko sitten käydä Wasa teaternin Botnia Paradise -näytelmän ensi-illassa. Täyden salin tunnelma, jossa yhdessä nauroimme ja nautimme kulttuurista, oli lämmin ja vapauttava. Kiitos rokotteiden nämä kokemukset ovat taas mahdollisia.

 

Anna-Maja Henriksson, oikeusministeri, RKP:n puheenjohtaja

Bloggen
Eduskunta SFP RKP