Oikeusministeri Henriksson: Luottamus on demokraattisen yhteiskunnan liima

11.11.2021 klo 10:57
Oikeusvaltio toimii hyvin silloin, kun kansalaiset voivat luottaa oikeuksiensa toteutumiseen. Luottamus on demokraattisen yhteiskunnan sisäinen liima, yhdessä pitävä voima, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson painotti tänään oikeusvaltioseminaarissa Säätytalossa.

Oikeusministeriön järjestämässä seminaarissa suomalaisen oikeuselämän keskeisiä edustajia kokoontui keskustelemaan suomalaisen oikeusvaltion tilasta ja haasteista.
 
Seminaaripuheessaan ministeri Henriksson korosti, että kansalaisten on voitava luottaa siihen, että hallinto noudattaa lakia ja että oikeuksia toteutetaan yhdenvertaisesti. Kansalaisten on voitava luottaa myös mahdollisuuksiinsa ajaa asiaansa riippumattomassa tuomioistuimessa.
 
- Suomalainen oikeusvaltio on yleisesti ottaen varsin vankalla pohjalla. Tätä tukee myös EU-komission kesällä julkistama oikeusvaltiokertomus. Kansainvälisissä vertailuissa Suomi menestyy ja saa hyviä arvioita niin sananvapaudesta, korruption torjunnasta kuin kansalaisten demokraattisia instituutioita kohtaan tuntemasta luottamuksesta. Tämä on tärkeää ja peilaa myös yhteiskuntamme arvoja.
 
Henriksson kuitenkin muistutti, että olisi naiivia ajatella, ettei Suomessa voisi ilmetä pyrkimyksiä horjuttaa oikeusvaltiota.
 
- Tähän vaihtoehtoon varautumista on aiheellista pohtia riittävän hyvissä ajoin, Henriksson sanoi.

 

Elinvoimainen kansanvalta ja oikeuksien toteutuminen edellyttävät jatkuvaa kehittämistä


Henriksson korosti, että lainsäädännössä tulee turvata riittävän tehokkaasti tuomioistuinten itsenäisyys. Tässä Tuomioistuinviraston perustaminen on ollut askel itsenäisyyttä vahvistavaan suuntaan. Myös oikeushallinnon resurssit otetaan tarkasteluun, sillä hallitus on päättänyt käynnistää oikeudenhoidon selonteon valmistelun. Oikeusministeriössä valmisteltava selonteko tuo ajantasaisen tiedon suomalaisen oikeudenhoidon tilasta, ja sen tavoitteena on oikeushallinnon toimintaedellytysten turvaaminen.

Henriksson kuitenkin totesi, että meidän tulee herkällä korvalla seurata Suomen ihmisoikeustilannetta ja oikeusvaltiokehitystä koskevia huomioita.

- Oikeusvaltio, demokratia sekä perus-ja ihmisoikeudet kuuluvat yhteen ja tukevat toisiaan. Tätä olemme toistuvasti korostaneet EU-tasolla. Yhteistä tälle kokonaisuudelle on, ettei se tule koskaan valmiiksi: niin oikeusvaltio, elävä kansanvalta kuin oikeuksien toteutuminenkin edellyttävät jatkuvaa kehittämistyötä.

Bloggen
Eduskunta SFP RKP