Parannuksia yritysten maksuaikoihin

21.01.2015 klo 11:06
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (RKP) ehdottaa, että maksuehtolakia muutetaan. Lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että maksuaika elinkeinonharjoittajien välisissä saatavissa saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Nykyisin vastaava aikaraja on 60 päivää.


Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Lyhyemmät maksuajat parantavat pienten ja keskisuurten yritysten asemaa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (RKP) ehdottaa, että maksuehtolakia muutetaan. Lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että maksuaika elinkeinonharjoittajien välisissä saatavissa saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Nykyisin vastaava aikaraja on 60 päivää.

− Lainmuutos parantaisi erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten asemaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yritykset saavat nopeammin maksun myymistään tuotteista ja palveluista. Monelle pienelle yritykselle tämä voi olla ratkaisevaa, jotta ne voivat maksaa omat laskunsa, palkkansa ja tehdä investointeja, sanoo ministeri Anna-Maja Henriksson.

Esityksen taustalla ovat selvitykset, joita oikeusministeriö on tehnyt yritysten välisistä maksuajoista yhdessä elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. Ne tukevat julkisuudessa esitettyjä käsityksiä, joiden mukaan yritysten välisissä sopimuksissa on viime aikoina esiintynyt maksuaikojen pidentymistä.

− Oikeusministeri Henriksson on taas tehnyt hienoa työtä pienten ja keskisuurten yritysten aseman parantamiseksi. Aikaisemmin tällä vaalikaudella Henrikssonin johdolla uudistettiin velkajärjestelylaki, jonka myötä velkajärjestely tuli mahdolliseksi myös pienyrittäjille. Tämä osoittaa, että RKP todella on Suomen yrittäjäystävällisin puolue, sanoo RKP:n puheenjohtaja, puolustusministeri Carl Haglund.