Kannattaisi arvioida vaikutukset ensin! (Pohj. 19.06.2015)

22.06.2015 klo 10:16
Maamme uusi hallitus on kolme viikkoa vanha. Eduskunnassa olemme ehtineet käydä keskustelua hallitusohjelmasta ja viime viikolla oli ensimmäinen kyselytunti, jolloin vahvasti nousi esille hallituksen kaavaillut säästöt ja yhdenvertaisuusnäkökohta.

Kannattaisi arvioida vaikutukset ensin!

Maamme uusi hallitus on kolme viikkoa vanha. Eduskunnassa olemme ehtineet käydä keskustelua hallitusohjelmasta ja viime viikolla oli ensimmäinen kyselytunti, jolloin vahvasti nousi esille hallituksen kaavaillut säästöt ja yhdenvertaisuusnäkökohta.

Hallitus on tehnyt valinnan säästää lapsilta. Koulutusta kuritetaan luvattoman paljon hallitusohjelmassa. Vaikka sinänsä voin ymmärtää välttämättömyyden tarkastella toisen asteen koulutuksen rakenteita, merkitsevät massiiviset leikkaukset vaalilupausten pettämistä. Kaikki puolueethan sanoivat, että emme voi tässä tilanteessa enää leikata lisää koulutuksesta. Nyt ne lupaukset on petetty! Voi perustellusti puhua hyvin heikosta kuluttajansuojasta äänestäjille!

Minun puolueessani RKP:ssä sivistys on etusijalla. Siksi olemme myös huolissamme siitä, mitä on tapahtumassa yliopistoille ja tutkimukselle. Hallituksen on otettava yliopistomaailman varoitus tosissaan: yliopistojen suunnalta on todettu, että uusi hallitusohjelma on koulutuksen ja tutkimuksen osalta vihamielisin kymmeniin vuosiin. Meidän on ymmärrettävä, että koulutuspolitiikalla on omat vaikutuksensa maamme kilpailukyvylle. Hallituksen ehdotukset kolmannesta lukuvuodesta, yhdestä ylimääräisestä liikunnan tunnista viikossa ja paremmasta kieltenopetuksesta eivät riitä.

Myös päivähoitoon kohdistuvat leikkaukset ovat huolestuttavia.  Ryhmät suurenevat, ja asiantuntijat arvioivat jo, että pienimmät lapsemme tulevat altistumaan enemmän tartunnoille ja taudeille. Tämän seurauksena yhä useammat vanhemmat joutuvat jäämään kotiin – ja samalla pois töistä. Tämäkään ei ole järkevää politiikkaa, kun haluamme nostaa Suomen pois talouskriisistä.

Hallituksen nk. strategisessa ohjelmassa sanotaan että ” otetaan käyttöön päätösten lapsi- ja perhevaikutusten arviointi ”. Sehän on hyvä asia, mutta miten tämä tullaan käytännössä huomioimaan, se jää arvoitukseksi. Jo sovitut päätökset subjektiivisen päivä-hoito-oikeuden rajaamisesta ja ryhmäkokojen suurentamisesta varhaiskasvatuksessa ovat tuskin käyneet läpi tällaista arviointia. On syytä myös muistaa, että jo edellisen hallituksen aikana todettiin, että ei ole taloudellisesti tarkoituksenmukaista rajata oikeutta päivähoitoon, koska tämä toimenpide ei tuottaisi säästöjä. Ovatkohan nämä laskelmat nyt muutamassa kuukaudessa vanhentuneet? Kysymyksiä on juuri nyt enemmän kuin vastauksia.

Noin viikko sitten 85 professoria ja tutkijaa tekivät vetoomuksen, jossa he arvostelevat hallitusohjelmaa tasa-arvonäkökulman täydellisestä puuttumisesta. He toteavat että hallitusohjelma ei esimerkiksi puutu palkkaeroihin tai naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Tähän on helppo yhtyä. Sen takia oli hyvä kuulla, että ministeri Juha Rehula kyselytunnilla suhtautui nöyrästi näihin puutteisiin, ja kertoi olevansa valmis vastaanottamaan ehdotuksia, siitä miten tasa-arvoa voitaisiin edistää. Niitä tullaankin esittämään. Voitaisiin aloittaa vaikkapa perhevapaiden uudistamisella.

Hyvin epäselväksi jäi kuitenkin hallituksen suhtautuminen vaikutusten arviointien tekemiseen. Eli, vielä ei tiedetä, aikooko hallitus tehdä minkäänlaista sukupuolivaikutusten arviointia hallitusohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden osalta. Hyvään lainsäädäntötapaan kuulu arvioida vaikutuksia etukäteen, jotta niitä voidaan ottaa huomioon ennen kuin lopulliset päätökset tehdään. Tässä suhteessa on hyvin vaikea ymmärtää pääministeri Sipilän kantaa, kun hän totesi että tehdään ensin uudistukset, ja arvioidaan sitten. Eihän myöskään lääkäri lähde leikkaamaan potilasta, ennen kuin hän on varmistunut siitä, mitä potilasta vaivaa ja on vakuuttunut siitä, että toimenpiteestä on apua vaivaan.

Toivotan kaikille lukijoille oikein hyvää Juhannusta. Muistakaa pelastusliivit!

 

Anna-Maja Henriksson

Kansanedustaja

Ruotsalaisen eduskuntaryhmä puheenjohtaja