Rkp kritisoi päivystysasetusta

12.11.2015 klo 14:32
On poliittisen uskottavuuden kannalta tärkeää, että myös teot vastaavat puheita,

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta otti tiistaina kantaa kansalaisaloitteeseen liittyen päivystysasetuksen muuttamiseen synnytysten osalta. Anna-Maja Henriksson (r.) vastusti valiokunnan linjaa, joka muun ohella tarkoittaa, että synnytysosaston toiminta Porvoossa on uhattuna. Ainoastaan KD yhtyi Henrikssonin eriävään mielipiteeseen.

 

Kävi ilmi, että SDP tai Vasemmistoliitto eivät tukeneet Henrikssonin muutosehdotusta. Myöskään Perussuomalaiset eivät vastustaneet päätöstä, vaikka vaaliohjelmassaan lupasivat kumoavansa päivystysasetuksen sekä turvaavansa sairaaloita ja niiden päivystystä koko maassa.

- On poliittisen uskottavuuden kannalta tärkeää, että myös teot vastaavat puheita, toteaa Henriksson.

 

Muutosehdotuksessaan Henriksson ehdottaa, että hallitus muuttaa päivystysasetusta siten, että vaatimus noin 1000 synnytyksestä vuosittain kumotaan.

Henriksson vaatii lisäksi, että eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan miten kansalaisten yhdenvertainen kohtelu voidaan turvata käytännössä myös silloin, kun kyse on etäisyydestä lähimpään synnytyssairaalaan sekä seuraavan myös sitä, millaisia vaikutuksia synnytyssairaaloiden sulkemisella on alueiden ja kaupunkien yhdenvertaisiin kehitysmahdollisuuksiin.

- Meidän on syytä kyseenalaistaa kriittisesti noin 1000 synnytyksen ehdoton raja päivystysasetuksessa. Mitään tilastotietoa taikka todisteita ei ole siitä, että synnytysosasto, jossa vähimmäismääränä on tuhat synnytystä, olisi potilasturvallisempi kuin esim. 800 synnytyksen synnytysosasto, toteaa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

 

Kun etäisyydet synnytyssairaaloihin kasvavat, samalla potilasturvallisuus heikkenee ja tien päällä synnyttämisen riski kasvaa. THL:n tilaston mukaan synnytyssairaaloiden ulkopuolella tapahtuvien ja tien päällä synnytysten määrä on kasvanut vuosina 2012 – 2014. Etäisyyksien pidentyminen synnytyssairaaloihin asettaa naiset turvattomaan ja eriarvoiseen asemaan.

- Vaikuttaa siltä, että muiden puolueiden kesken vallitsee yksimielisyys sairaaloiden ja synnytysosastojen merkittävistä lakkautuksista, mikä yllättää minut täysin. Haluavatko kaikki muut puolueet todella, että etäisyys sairaalaan kasvaa, kun tiedostamme varsin hyvin, että asianmukainen palvelu usein edellyttää nopeaa pääsyä laadukkaaseen hoitoon, ihmettelee Henriksson.