Keskipohjanmaa 30.10.2016: Parempi vaihtoehto

31.10.2016 klo 13:41

Me RKP:ssä esitämme realistisemman, kestävämmän ja kaikille paremman vaihtoehdon hallituksen vuoden 2017 talousarvioesitykselle. Tämän teemme, voidaksemme konkreettisesti näyttää, että on olemassa järkeviä vaihtoehtoja hallituksen politiikalle. Meidän vaihtoehtoinen budjettimme perustuu ajatukselle, että lapsilta ja tulevaisuudelta ei leikata, työllisyystoimenpiteiden on oltava konkreettisia ja byrokratian minimissään. Meistä on tärkeää, että työtä kannattaa aina ottaa vastaan. Tämä kaikki on tehtävissä ilman, että meidän on otettava hallituksen talousarvioesitystä enempää lainaa. Meidän varjobudjettimme on parempi vaihtoehto ensi vuonna 100 vuotta täyttävälle Suomelle.

Suurin ehdottamamme uudistus on perhepoliittinen kokonaisuudistus, joka parantaa niin vanhempien kuin lastenkin tilannetta. Uudistamme perhevapaita 6+6+6 -mallin mukaisesti, lyhennämme kotihoidon tuen enimmäiskestoa 13 kuukauteen ja tarjoamme kaikille yli kolme vuotta täyttäneille lapsille oikeuden neljän tunnin maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Toimenpiteemme lisää naisten määrää työelämässä, vähentää työn vastaanottamisten haasteita ja supistaa palkka- ja eläke-eroja. Mikään toimenpiteistä ei kuitenkaan lyhennä äitien vanhempainvapaata.

Tämän uudistuksen lisäksi esitämme listan toimenpiteitä, uusien työpaikkojen luomiseksi. Esityksemme parantaa niin taloutta kuin hyvinvointiakin. Tämä yhdistettynä byrokratian vähentämiseen ja tehokkuuden lisäämiseen sekä opiskelijoiden tulorajojen laskemiseen ja tuloveron alentamiseen nostaa työllisyysastetta ja parantaa kansalaisten ostovoimaa.

Hallituksen suuret leikkaukset koulutukseen, osaamiseen ja tutkimukseen eivät ole hyväksyttäviä ja siksi me panostamme lisäresursseja juuri koulutukseen, tutkimukseen ja opintotukeen. Koulutus on aina ollut avain Suomen menestykseen – siitä emme saa tinkiä.

Meillä on yhteinen vastuu kaikkein heikoimmassa asemassa olevista. Siksi vahvistamme sosiaaliturvaa, esitämme parannuksia yksinhuoltajaperheille, naisille, jotka joutuvat seksuaalisen tai muun väkivallan uhreiksi ja vähennämme nuorten syrjäytymisen vaaraa lisäämällä nuorten työpajojen ja etsivän nuorisotyön määrärahoja sekä turvata päihdehuollon resurssit.

Oikeudenhoito, poliisi ja harmaan talouden torjunta tarvitsevat riittävästi resursseja ja siksi nämä ovat osa priorisointiamme. Suomi ei voi olla oikeusvaltio ilman panostuksia tämän ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Suomi ei myöskään saa kääntää selkäänsä hätää kärsiville, ja siksi emme hyväksy hallituksen leikkauksia kehitysapuun.

Politiikassa on aina kyse arvovalinnoista. Myös taloudellisesti vaikeina aikoina on mahdollista priorisoida ja valita toisin. Me haluamme vaihtoehtobudjetissamme osoittaa, että on mahdollista tehdä vastuullista talouspolitiikkaa ilman massiivisia ja lyhytnäköisiä leikkauksia koulutukseen, opintotukeen ja kehitys­ yhteistyöhön. Haluamme myös osoittaa, että arvovalintojen kautta on mahdollista toteuttaa välttämättömiä uudistuksia kuten esittämämme perhepoliittinen kokonaisuudistus. Politiikassa on aina vaihtoehtoja.