Lehdistötiedote 18.04.2017: RKP:ltä resepti työllisyyden parantamiseksi

24.04.2017 klo 15:30
Ryhmäpuheenjohtaja Stefan Wallin ja RKP:n puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson keskustelevat Sipilän kanssa Kesärannassa tiistaina iltapäivällä.

– Suomen täytyy uudistaa työmarkkinoita ja siihen tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla luodaan uusia työpaikkoja ja parannetaan yleistä ilmapiiriä. Meillä ei ole varaa odottaa, sanoo Wallin. Ruotsalainen eduskuntaryhmä haluaa panostaa työntekijään ja peräänkuuluttaa uutta keskustelukulttuuria työpaikoilla. Kahdentoista kohdan toimenpidearsenaaliin kuuluu myös kansallinen työhyvinvointiohjelma, tarveharkinnan poistaminen ja kotitalousvähennyksen korottaminen. Alkuperäinen ajatus oli koota koko oppositio pohtimaan työllisyystoimenpiteitä yhdessä hallituksen kanssa mutta osoittautui vaikeaksi saada niin laaja ryhmä mobilisoiduksi.

– RKP haluaa olla se rakentava oppositionpuolue. Kaikki tietävät, että työpaikat turvaavat hyvinvoinnin ja että meidän täytyy uudistaa työmarkkinamme. Siksi olisimme mielellämme etsineet ratkaisua yhdessä. Vaikka muut puolueet eivät halunneet olla mukana on asia silti niin akuutti ja tärkeä, että tämä aloite piti toimittaa hallitukselle ennen puoliväliriihtä, sanoo puolueen puheenjohtaja Henriksson.

Tärkeä asia, minkä RKP ja eduskuntaryhmä nostavat esille, on yrittäjyyden helpottaminen. Konkreettisesti ehdotetaan, että verohallinto tarjoaisi pienyrittäjille palkkojen hallinnointipalvelun. Tällä hetkellä moni pienyrittäjä joutuu laittamaan suhteettoman suuren osan työajastaan erilaisten palkkasivukulujen hallinnoimiseen.

– Tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla helpotetaan pienyrittäjien arkipäivää. Suuri osa uusista työpaikoista syntyy yrityksissä. Meidän täytyykin luoda selkeämpiä pelisääntöjä ja uudistaa lainsäädäntöä erityisesti jakamistaloutta silmällä pitäen, sillä se on tulevaisuutta. Olemme iloisia, että pääministeri Sipilä on varannut meille aikaa ja halunnut keskustella muutosehdotuksistamme, sanovat Henriksson ja Wallin.