Henriksson: Sote-uudistuksen tavoitteet eivät täyty – kritiikki tulee ottaa vakavasti

13.11.2017 klo 09:14
RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson epäilee hallituksen kykyä päästä sote-uudistuksen tavoitteisiin. Tämä ei koske ainoastaan yhdenvertaisten sote-palveluiden ja eri hoitomuotojen paremman yhteensovittamisen tavoitteita. Hallitus ei myöskään ole saavuttamassa taloudellisia tavoitteitaan.

− On hyvin vakavaa, kun Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa, että ”hallituksen sote- ja maakuntauudistukselle asettama 3 miljardin euron säästötavoite ei nykytiedon valossa ole realistinen”, Henriksson sanoo VTV:n analyysistä.

Hän peräänkuuluttaa selkeitä ja uskottavia sote-laskelmia hallitukselta.

Henriksson muistuttaa, että Suomen terveydenhuolto on hyvin kustannustehokas kansainvälisissä vertailuissa.

− Erikoissairaanhoitomme on hyvin korkealla tasolla. Meillä ei ole varaa vaarantaa toimivaa kiireellistä ensihoitoamme, Henriksson sanoo.

Uusi sairaalatoiminnan keskittämistä ja laajaa ympärivuorokautista päivystystä koskeva laki astuu puolentoista kuukauden päästä voimaan. Silloin laaja ympärivuorokautinen päivystys keskitetään kahteentoista keskussairaalaan.  Samalla pienemmiltä sairaalaloilta poistetaan oikeus suorittaa päiväkirurgisia toimenpiteitä, jotka vaativat anestesiaa.

Tämä uudistus astuu voimaan ennen kuin eduskunta on kyennyt päättämään sote-uudistuksesta.

− Hallitukselta puuttuu kokonaisaiskuva siitä, miten sairaanhoito pitäisi järjestää Suomessa. Päivystys- ja keskittämisuudistuksen voimaansaattaminen ennen kuin kokonaisuus ja siihen liittyvä valinnanvapaus on valmis, ei ole kovin viisasta politiikkaa, Henriksson sanoo.

Henriksson pelkää tämän vääjäämättömästi johtavan pidempiin leikkausjonoihin, sekä siihen, että potilas taas joutuu väliinputoajaksi.

 

  

Lisätietoja: Anna-Maja Henriksson puh. 050-512 2377