Oppositiopuolueet: Hallitus ei saa uhkapelata Suomen terveydenhuollolla

05.03.2018 klo 17:39
SDP, perussuomalaiset, vihreät, vasemmistoliitto, RKP, kristillisdemokraatit vaativat, että maan hallitus varmistaa etukäteen EU-komissiolta sote-uudistuksen valinnanvapauden yhteensopivuuden EU:n kilpailuoikeuden kanssa.

Valinnanvapausesityksen lausuntokierroksella mm. korkein hallinto-oikeus katsoi, että esitetty perusterveydenhuollon malli voi olla ristiriidassa EU:n kilpailuoikeudellisten valtiontukisäännösten kanssa ja että asia pitäisi notifioida EU-komissiolle ennen lakien eduskuntakäsittelyä varmuuden saamiseksi.

Nyt asiaan liittyvät riskit ovat nousseet täysin uudelle tasolle EU-tuomioistuimen kumottua komission Slovakian terveydenhuoltojärjestelmää koskevan ratkaisun. Juuri tuohon nyt kumottuun komission ratkaisuun hallitus pääosin osin nojautui perustellessaan, miksi valinnanvapausmallin notifiointi ei sen mielestä ollut välttämätöntä.

Tuoreen EU-tuomioistuimen ratkaisun jälkeen parhaat EU- ja kilpailuoikeuden asiantuntijat ovat todenneet, että ratkaisun valossa ehdotettuun valinnanvapausmalliin sisältyy suuria riskejä ja asiaan olisi ehdottomasti hankittava komission kanta.

Oppositiopuolueet muistuttavat, että mikäli komissio jälkikäteen katsoisi valinnanvapausmallin EU:n valtiontukisäännösten vastaiseksi, se voisi johtaa terveydenhuoltojärjestelmän syvään kriisiin, kun käyttöönotettua mallia pitäisi alkaa rakentaa uusiksi.

Oppositiopuolueet ovat kritisoineet valittua mallia ja näkevät siinä useita merkittäviä ongelmia. EU-oikeudelliset ongelmat ovat kuitenkin niin vakava kysymys, että sitä ei yksinkertaisesti huolellisessa lainvalmistelussa voida sivuuttaa. Hallitus on tarjonnut erilaisia hätäselityksiä, miksi se ei edelleenkään halua komission kantaa selvittää. Mikään näistä ei kuitenkaan muuta sitä, että jos notifiointi jätetään tekemättä, otetaan erittäin suuria riskejä suomalaisten terveydenhoidon kustannuksella.  Oppositiopuolueet vaativat hallitusta nyt asettamaan Suomen edun muiden tavoitteidensa edelle javarmistamaan, ettei se ajan Suomen terveydenhuoltoa umpikujaan.