EU:n nostettava Itämeri etusijalle

12.07.2018 klo 13:25
Itämeri luokitellaan usein yhdeksi maailman saastuneimmaksi mereksi. Siksi tarvitaan todellisia toimenpiteitä, jotta se puhdistuisi.

Yksi ongelmista on, että ympäristö on kärsinyt Venäjään kohdistuvien pakotteiden johdosta tavalla, jota kukaan ei ollut odottanut. 

- Pitäisi löytää tie eteenpäin, jotta ympäristöyhteistyö voisi pakotteista huolimatta jatkua. Paljon on tehty, mutta meidän on tehtävä vielä enemmän, sanoo RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson. 

- Eurooppalaisten ja pohjoismaisten rahoituslaitosten on voitava osallistua Itämeren alueen ympäristöä ja ilmastoa parantavien hankkeiden suunnitteluun, rahoitukseen ja toteutukseen. EU:n ja Venäjän välisen yhteistyön, joka koskee rajat ylittävien ympäristöongelmien, kuten Pietarin ulkopuolella sijaitsevan Krasnyj Borin kaatopaikan, ratkaisemista on voitava jatkua poliittisesti vaikeista ajoista huolimatta. 

- Suomen tulee nostaa Itämeren tilanne yhdeksi vuoden 2019 EU-puheenjohtajuuskauden tavoitteiksi. Ilmasto- ja ympäristöuhkilla ei ole valtionrajoja. Siksi meidän on tehtävä yhteistyötä ilmastopolitiikassa. Tämä on kaikkien kansalaisten etu, riippumatta kotimaasta, sanoo Henriksson. 

Anna-Maja Henriksson osallistu kahteen ympäristöaiheiseen keskusteluun Almedalenin politiikkaviikkolla Visbyssä 4.7.