Pohjalainen 9.9: Hallitukselta ei löydy ymmärrystä Pohjanmaalle

10.09.2018 klo 10:40
Pohjanmaa on yksi Suomen menestystarinoista. Työllisyysasteemme on maamme korkeimpia ja yrittäjähenkisyys on yksi tunnusmerkeistämme.

Olemme aina olleet kansainvälisesti suuntautuneita ja yrityksemme ovat tänäkin päivänä erittäin tärkeä osa Suomen vientiä.  Minulla on eri yhteyksissä tapana sanoa, että jos kaikkialla Suomessa menisi yhtä hyvin kuin meillä päin niin maallamme ei juurikaan olisi talousongelmia. Tästä syystä olisi luonnollista, että myös Pohjanmaa huomioitaisiin valtion infrastruktuuripanostuksissa ja muissa hankkeissa. Tämän osalta olemme nykyisen hallituksen aikana joutuneet pettymään monta kertaa. Myös nyt alkusyksystä.

 

Olen sanonut tämän aiemmin, mutta valtatie 8 on yksi maamme tärkeimmistä teistä. Tien varrella asuu runsaat 850 000 ihmistä ja sen lähettyvillä on noin 400 000 työpaikkaa. Huomionarvoista on myös se, että tärkeä osa maamme energiantuotannosta sijaitsee valtatien 8 läheisyydessä. Pohjanmaalta löytyy puu-, kemian-, metalli ja elintarviketeollisuutta ym. Teollisuus on riippuvainen toimivista kuljetuksista. Valtatie 8:n läheisyydessä sijaitsevat Länsi-Suomen satamat edustavat kokonaista 37 prosenttia koko Suomen viennin arvosta. On myös hyvä muistaa, että rannikolla ei ole rautatietä, eli valtatie 8 on Pohjanmaan ja koko rannikkoseudun elinhermo. Valtion vastuulla on varmistaa, että infrastruktuuri on kunnossa, jotta elinkeinoelämällä on hyvät toimintaedellytykset.

 

Tätä taustaa vasten on täysin käsittämätöntä, suorastaan pöyristyttävää, että suurin osa valtatie kahdeksasta Pohjanmaalla ei ole mukana liikenneministeriön runkoverkossa, jossa on listattuna ne liikenneväylät, joita Suomessa tulee kehittää. RKP ei tätä hyväksy. On olemassa vain yksi vaihtoehto. Koska valtatie 8 on yksi Suomen tärkeimmistä liikenneväylistä Suomen taloudellisen menestyksen kannalta, tulee koko tien Turusta Ouluun kuulua runkoverkkoon. Uskon vakavasti siihen, että yhteistyöllä yli puoluerajojen sekä elinkeinoelämän ja kuntien kanssa saadaan positiivinen muutos aikaiseksi, ja ministeriö muuttamaan esityksensä.

 

On hyvä asia, että vanhaan Vaasan lääniin saadaan nyt vihdoinkin pelastushelikopteri. RKP on pitkään tehnyt työtä tämän puolesta. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän raportti uusien lääkärihelikopterien sijaintipaikasta on kuitenkin puutteellinen eikä se sisällä kokonaisvaltaista tilannekuvaa. Työryhmän mukaan Seinäjoki on Vaasaa parempi vaihtoehto ja se esittääkin Seinäjokea sijaintipaikaksi. Tässä minua hämmästyttää suuresti esimerkiksi se, että yhtenä syynä Vaasaan sijoittamista vastaan on mainittu Vaasan sijainti meren läheisyydessä, meren rannalla. Asiahan on oikeasti täysin päinvastainen. Sijainti rannikolla edellyttää suurempaa valmiutta, osittain meriolosuhteiden, mutta myös rannikolla sijaitsevan teollisuuden takia. Pohjanmaalla on myös pisin tie lähimpään yliopistolliseen sairaalaan Suomessa. Siksi raporttia pitäisi vielä täydentää. Ihmeellistä on myös, että ministeriöstä ei ole löytynyt tahtoa selvittää RKP:n ehdotusta yhdistelmähelikopterista, joka soveltuisi sekä ensihoito- että meripelastustehtäviin.

 

Sipilän hallituksen linja ei sinänsä yllätä. Tiedämme kaikki erittäin hyvin, mikä hallituksen suhtautuminen on ollut Vaasa keskussairaalan oikeuteen ylläpitää täyttä ympärivuorokautista päivystystä. Hallitus ei halua antaa Vaasalle laajaa päivystystä. Nyt hallitus siis jatkaa tuttua linjaansa. Sekä helikopterin että keskussairaalan kohdalla on viime kädessä kyse potilasturvallisuudesta ja sen osalta kansalaisilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Yksi asia on siksi täysin varmaa. RKP tulee jatkamaan työtä sekä valtatie 8:n, lääkärihelikopterin että Vaasan keskussairaalan puolesta.