Hundra dagar till Europaparlamentsval

09.03.2024 kl. 12:00
Kolumnen publicerades i Österbottens Tidning den 9.3.2024.

Den 9 juni har vi EU-val. Någon kanske tänker, att det inte har nån betydelse. Men det har det. Vi alla berörs på sätt eller annat av de beslut som fattas i Bryssel. 

 

Det är ingen självklarhet att Svenska folkpartiet har en plats i Europaparlamentet och som partiordförande vill jag göra mitt allt för att vi lyckas hålla mandatet. Det var därför jag i januari meddelade att jag själv lägger mig i blöt och kandiderar. Tillsammans ska SFP och våra 20 kandidater göra allt för att garantera att den finlandssvenska rösten fortsätter höras i Bryssel efter Nils Torvalds slutat.

 

Vi behöver jobba för att hålla ihop EU, för fortsatt stöd till Ukraina, för att ställa Putin till svars, för att stärka vår trygghet, för att Finland och Europa ska klara sig i den globala konkurrensen. Men också för att man i Bryssel ska förstå att till exempel skogen är viktig för oss finländare, att vi behöver fungerande hamnar längs med västkusten, och att vi tillsammans behöver jobba för hållbara lösningar som motverkar klimatförändringen.

 

Att rättsstaten ska försvaras varje dag och att EU måste fortsätta stärka sin värdegrund som bygger på demokrati, rättsstatsprincipen, jämställdhet och mänskliga rättigheter är viktigt för mig och SFP. I den oroliga värld vi nu lever, måste vi inse att vi inte får ta något för givet. 

 

Jag blev vald till partiordförande i juni 2016. Jag har haft glädjen att få leda SFP till goda resultat i många val, två kommunalval, ett välfärdsområdesval, ett EU-val och två riksdagsval. Men allt har sin tid och det är med stolthet och glädje jag kommer ge över partiordförandeklubban vid partidagen i juni. 

 

I den nationella politiken har vi nu ett utmanande läge. Finlands ekonomi har försvagats och regeringen har framför sig ytterst svåra förhandlingar för att få ekonomin i balans. Den så kallade ramrian där besluten ska fattas, går av stapeln i mitten av april. Vi vet att det behövs anpassningar i miljardklassen. Det kommer betyda ytterligare nedskärningar men också skattehöjningar för att vi ska klara av det. För mig och SFP är det viktigt att vi hittar lösningar som upplevs rättvisa. Det blir allt annat än lätt. Samtidigt måste vi också satsa på att få hjulen att snurra bättre så fler har jobb och vi får tillväxt.

 

Att vi skulle stå inför en oerhört tuff vårvinter, visste jag då när jag gick ut med min EU-kandidatur i januari. Därför försökte jag hitta en lösning, som inte omedelbart skulle sätta igång en ordförandekamp inom partiet. Tanken om en eventuell extra partidag på hösten var avsedd att skapa arbetsro. Det blev tyvärr något helt annat och jag blev också missförstådd. För mig har det hela tiden handlat om att göra det som jag tror är bäst för SFP och vårt fält, inte om mig själv.

 

Att SFP i regeringen och riksdagsgruppen de kommande månaderna ska hantera den kanske svåraste ekonomiska situationen sedan Esko Ahos regering, förbereda oss för EU-val och trygga vårt EU-mandat och därtill ha en partiordförandekampanj är mycket på en gång för ett mindre parti. Nu blir det så och vi ska jobba hårt tillsammans för att nå resultat. Ett ordförandeval är alltid vitaliserande, och väcker i sig naturligtvis intresse. Och EU påverkar vår vardag mer än man skulle tro, också här i Jakobstads- och Karlebyregionen.

En partiordförande klarar SFP alltid av att välja själv. För att trygga mandatet i EU-parlamentet behövs väljarnas förtroende. Europa står inför stora frågor och jag är redo att börja jobba för ett enat och handlingskraftigt EU, som ger mervärde för oss invånare och för Finland.

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen

EU-parlamentet