Sydin: Vi måste vända skutan Finland

20.04.2024 kl. 12:02
Kolumnen publicerades i Sydin den 20.4.2024.

Den här veckan har vi i regeringen hållit den så kallade ramrian, där vi besluter om planen för de offentliga finanserna för de kommande åren. Det var inga lätta förhandlingar. Vi vet att Finlands ekonomi är i väldigt dåligt skick. Vi är det mest skuldsatta landet i Norden och ett av det mest skuldsatta i hela EU. Så här kan det inte fortsätta för då skulle vi äventyra en hållbar framtid för vårt land, för våra barn och unga, och oss alla. Samtidigt skulle vi riskera att hamna i EU-kommissionens skuldsättningsförfarande. För mig och SFP var det viktigt att hitta en så balanserad lösning som möjligt då vi sökt inbesparingar och skattehöjningar för sammanlagt tre miljarder euro. Vi kan inte låta kommissionen besluta hur vi ska spara och vända skutan.

Besluten känns jobbiga nu men målet är att garantera att Finland också i framtiden är en välfärdsstat som har råd att satsa på skolan och utbildningen samt på en god vård och omsorg. Mycket viktigt var att vi håller fast vid tilläggssatsningarna på 200 miljoner euro på den grundläggande utbildningen. Det behöver våra barn och lärare. Vi tryggar också resurserna till småbarnspedagogiken. Samtidigt håller vi fast vid den historiska, 1 miljard stora satsningen på forskning och utveckling under denna valperiod. Därigenom skapar vi förutsättningar för tillväxt.

Vi skapar också ett separat åtgärdspaket för barn och unga och mot mobbning i skolorna. Dessutom vill vi göra det mer attraktivt att bidra till idrotts-, ungdoms- och barnorganisationer med privata medel genom ett skatteavdrag. Jag vill också lyfta fram hur viktigt det är att vi inte börjar beskatta de allmännyttiga samfunden, eftersom detta direkt skulle drabba finansieringen till exempelvis kulturen och de unga. Något som SFP hela tiden har lyft upp.

För mig och SFP var det klart från början att vi också skulle behöva höja skatter för att klara av en så här stor anpassning. Nära hälften sköts nu med skattehöjningar. Det var mycket viktigt att vi inte höjde matmomsen, vilket speciellt skulle ha drabbat hushåll med lägre inkomster. Istället höjer vi skatterna på godis, läsk och tobak samt den allmänna momsen. Skatten skärps också för de två högsta inkomstklasserna. Sparåtgärderna riktas även mot hushållsavdraget. SFP har också konsekvent betonat att man inte får skära i de lägsta pensionerna. Pensionsinkomstavdraget kommer sänkas så att beskattningen av mindre pensioner inte skärps. Tyvärr måste vi också skära 100 miljoner i yrkesutbildningen. Den här nedskärningen kommer att riktas så att den inte berör unga eller vuxna utan examen. Utan SFP:s insats skulle nedskärningarna ha varit betydligt större.

Ytterst viktigt för oss i Österbotten är att påskynda investeringar i den gröna omställningen. Nu får vi en oerhört stor möjlighet till detta genom en temporär skattekompensation som ges för industri-investeringar på batteri- och vätgas sidan. Vasaregionen och hela Österbotten kan få en extra puff av detta. Det här är också viktigt för att stärka Finlands konkurrenskraft inom EU.

Slutligen. SFP har jobbat stenhårt för vettiga lösningar gällande vården. Beslutet att inte skära i sjukhusnätverket i enlighet med den tjänstemannarapport som publicerades tidigare i år, hade kunnat vara ett annat om vi inte suttit i regeringen. Nu tryggas verksamheten vid Vasa centralsjukhus, och förlossningsverksamheten i Karleby får fortsätta. Vi är också överens om att den allmänmedicinska dygnet runt-jouren i Jakobstad och Raseborg ska få möjlighet att fortsätta. På det sättet tryggar vi också att de språkiga rättigheterna i vården kan förverkligas på bästa sätt. SFP:s arbete ger resultat.

Anna-Maja Henriksson

Undervisningsminister, partiordförande SFP

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen

EU-parlamentet