Sagt & skrivet

Festtal vid öppningen av Vamia i Vasa

Denna investering i yrkesutbildningen som Vasa stad har gjort ger uttryck för framtidstro både då det gäller yrkesutbildningen och närings- och arbetslivet i Vasaregionen.Läs mera »
19.02.2024 kl. 12:42

Sydin: Vår framgång bygger på utbildning

En central pusselbit för vår tillväxt och konkurrenskraft är redan i dag tillgången på arbetskraft. Finlands befolkning växer just nu enbart tack vare nettoinvandringen. Läs mera »
17.02.2024 kl. 16:00

ÖT: Övning ger färdighet

På söndag väljer vi ny president. Vi har två mycket goda kandidater i den andra omgången. Läs mera »
10.02.2024 kl. 10:00

Henriksson: Mer arbetskraftsinvandring tryggar framtidens välfärd

Vårt lands ekonomiska tillväxt och framtida välfärd hänger också på att fler människor vill komma till Finland för att jobba, både inom vården och inom andra branscher.Läs mera »
03.02.2024 kl. 12:15

Tal under partifullmäktige den 3.2.2024

Vi ska ta mänskors oro på allvar, och vi ska lyssna. Inför riksdagsvalet senaste vår var ett av våra bärande teman trygghet. Trygghet i vardagen, och trygghet i ett bredare perspektiv. Och det gäller ännu.Läs mera »
03.02.2024 kl. 12:00

ÅU: ”I Sverige går regeringen nu ’från skärm till pärm’ och skärmarna ses som en stor orsak till sämre inlärningsresultat”

I dagens samhälle är läskunnighet särskilt viktigt och därför satsar regeringen nu på åtgärder som ger lärare och elever mer tid att fokusera på just den.Läs mera »
02.02.2024 kl. 13:40

SFP:s ministergrupp: Vi behöver vårdlösningar som skapar trygghet, inte oro

Vårdfrågorna var i fokus då ministergruppen höll sitt midvintermöte i Helsingfors onsdagen den 31 januari. Läs mera »
01.02.2024 kl. 13:34

Tal under Nykarleby Idrottsgala 26.1.2024.

Alla som befinner sig här idag har bidragit till idrotten i Nykarleby. För att lyckas krävs motiverade idrottare och ivriga eldsjälar som stöttar, uppmuntrar, coachar, skjutsar, kokar kaffe och allt annat som behövs för att idrottare och föreningarna ska må så bra som möjligt.Läs mera »
26.01.2024 kl. 18:00

Tal vid Eduskunnan antisemitismin vastaisen työryhmän ja Holokaustin uhrien muisto ry den 25.1.2024

Se, mitä toisen maailmansodan aikana tapahtui, ei saa enää koskaan toistua.Läs mera »
25.01.2024 kl. 12:00

ÖT: "Målmedvetet arbete leder till resultat"

Kolumnen publicerades i Österbottens Tidning den 22.12.2023.Läs mera »
22.12.2023 kl. 10:00