Sagt & skrivet

De grundlagsenliga rättigheterna måste beaktas i polisförvaltningsreformen

Regeringen genomför som bäst en omfattande reform av polisförvaltningen under ledning av min kollega, inrikesminister Päivi Räsänen. Med det så kallade PORA III-projektet eftersträvar staten avsevärda inbesparingar på upp till 30 miljoner euro per år genom att bl.a. minska på polisens förvaltningsfunktioner och fastighetskostnader. Med tanke på de samhällsekonomiska utmaningar vi står inför tycker jag som utgångspunkt att det är välmotiverat att polisens förvaltningsstrukturer lättas upp, men det får naturligtvis inte ske på bekostnad av medborgarnas rättsskydd.Läs mera »
14.10.2012 kl. 17:06

Festtal - Äldres Dag 7.10.2012

Bästa vänner, Tack för inbjudan till denna Äldre dag-fest! Det är roligt att få festtala inför en så månghövdad publik och dessutom i min hemstad Jakobstad! Läs mera »
07.10.2012 kl. 17:08

Intressant vecka i Nordamerika

Det har varit en unik vecka. Mitt första besök som minister till New York och FN samt Kanada. FN:s generalförsamling samlades på måndag till en viktig konferens om Rule of Law, eller rättsstaten som vi säger på svenska.Läs mera »
30.09.2012 kl. 17:20

Ett år som minister

På midsommarafton har Jyrki Katainens regering suttit i exakt ett år. Samtidigt innebär det att jag får blicka tillbaka på ett händelserikt år som justitieminister. Den nuvarande sexpartiregeringen har trots det vida spannet och de ideologiska skillnaderna lyckats rätt väl med att dra åt samma håll, kanske på grund av att alla insett situationens allvar och behovet av samarbete och kompromissvilja.Läs mera »
22.06.2012 kl. 17:23

Partidagstal i Karleby 9.6.2012

Bästa partidagsdelegater, bästa vänner av Svenska folkpartiet, mina damer och herrar, hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen! Vi möttes till partidag i Esbo för lite mindre än ett år sedan. Då var stämningen lättad, uppsluppen och glädjerusig. Vi hade precis avslutat regeringsförhandlingarna på Ständerhuset. Förhandlingar som för Svenska folkpartiets del ledde till ett utmärkt resultat med två ministrar och många bra skrivningar i regeringsprogrammet. Partiordförande Stefan Wallin var coachen som lotsade oss till detta goda resultat. Läs mera »
09.06.2012 kl. 17:46

Ett plock av veckans smörgåsbord

Den senaste veckan har bjudit på en synnerligen blandad kompott. På måndagen och tisdagen fortsatte SFP:s ordförandeturné med bra diskussioner i Närpes respektive Lovisa. Däremellan hann jag medverka i regeringens aftonskola på tisdagmorgon. Vi slog fast riktlinjerna för hur kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen skall gå vidare. Läs mera »
09.06.2012 kl. 09:04

Utbildning och välfärd hör ihop

För någon vecka sedan presenterade Kommunförbundet den gymnasieutredning som gjorts i Svenskfinland. Utredningsmännen har gjort ett digert arbete, och presenterar förslag till lösningar på framtidens gymnasienätverk för alla våra finlandssvenska regioner. Det är viktigt att nu föra en bred diskussion i saken.Läs mera »
03.06.2012 kl. 17:53

Tal vid Gymnasiekonferensen 24.5.2012 - Den svenskpråkiga utbildningens betydelse för Finland

Tack för inbjudan till detta slutseminarium för Gymnasieprojektet – Studentexamen på lika villkor! Ett gediget och värdefullt utredningsarbete om de olika regionerna har gjorts och idag skall diskussionen utmynna i något slags handlingsprogram om hur vi skall gå vidare då det gäller gymnasieutbildningen på svenska i vårt land.Läs mera »
24.05.2012 kl. 09:27

Pälsdjursnäringen är en viktig sysselsättare

Pälsdjursnäringen är en viktig näring för landsbygden och i synnerhet för Österbotten. Den sysselsätter över 17.500 personer i Finland och exportintäkterna uppgår till ca 300 miljoner per år. 98 procent går på export.Läs mera »
21.05.2012 kl. 09:37

Hälsning i Gymnastikfestens 8-10.6.2012 programblad

”En sund själ i en sund kropp.” Ett slitet men ack så gångbart uttryck även idag. Rörelsens betydelse för kroppen, där muskler koordineras och stärks, är en livsviktig faktor för humörets välbefinnande.Läs mera »
19.05.2012 kl. 09:57