Sagt & skrivet

Ihmiskaupan ja parituksen uhrit ansaitsevat suojaa

Tällä viikolla lehtiotsikot ja TV-lähetykset ovat olleet täynnä uutisia seksinostosta ja sen kieltämisestä. Joku saattaa kysyä, miksi tämä teema nousi esille näin voimakkaasti ja juuri nyt? Syy siihen on kuitenkin aivan looginen. Keskiviikkona Helsingin Yliopiston tutkijat Johanna Niemi ja Jussi Aaltonen luovuttivat oikeusministeriölle laatimansa selvityksen seksikaupan kohteiden hyväksikäytöstä ja arvion vuodesta 2006 voimassa olleesta rajoitetun seksin ostokiellon toimivuudesta. Läs mera »
08.09.2013 kl. 10:09

Justitieminister Henriksson: Uppföljningen av de grundläggande rättigheterna bör stärkas inom EU

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor har i dag vid sitt sammanträde i Luxemburg diskuterat de grundläggande rättigheterna inom EU. - De grundläggande rättigheterna är inte någon självklarhet ens inom EU. Det är viktigt att stärka metoderna för att säkra att de grundläggande rättigheterna förverkligas i medlemsstaterna, betonade justitieminister Anna-Maja Henriksson. Läs mera »
06.06.2013 kl. 13:32

Demokratifrämjande i Mongoliet

Senaste veckoslut besökte jag Mongoliets huvudstad Ulan Bator för att som Finlands representant delta i en internationell demokratikonferens för parlamentariker och ministrar. Mongoliet är ett spännande land, med en befolkning på 2,9 miljoner, varav närmare hälften bor i huvudstaden. Landet har en förunderlig natur med allt från höga berg, milslånga stäpper, skog och Gobi öknen längst i söder. Läs mera »
05.05.2013 kl. 15:17

Demokratifrämjande på agendan i Mongoliet

Demokrati är något vi idag tar för givet i Finland. Det är en sak vi skall vara både stolta och glada över. Vi var det första land i världen med fullständiga politiska rättigheter för kvinnor. År 1906 infördes både kvinnlig rösträtt och valbarhet. Samtidigt gick vi från en rätt föråldrad ståndslantdag till en mycket modern enkammarlantdag där folket valde sina representanter. Läs mera »
26.04.2013 kl. 09:16

Barnskyddsfrågor och medborgarsamhället på agendan i Moskva

Under den gångna veckan gjorde jag mitt första officiella besök som justitieminister till grannlandet Ryssland. Vi hade planerat besöket länge och väl här på ministeriet. Mediedebatten speciellt i Ryssland har under senaste tid varit rätt förvirrande gällande omhändertagande av barn med ryskt ursprung här i Finland.Läs mera »
25.11.2012 kl. 16:35

Tal - sexköp som brott och fenomen-seminarium i Finlands Riksdag 7.11.2012

Bästa seminariedeltagare och kolleger! Det bereder mig en stor glädje att få öppna dagens seminarium om sexköp och kriminalitet i samband med prostitution här i riksdagens auditorium. Valet av plats och det faktum att seminariet ordnas gemensamt av riksdagens lagutskott och justitieministeriet känns mycket naturligt eftersom debatten kring den centrala fråga vi idag ska dryfta – införandet av ett eventuellt sexköpsförbud i Finland enligt svensk modell – kommer att kräva ökade insikter och senare ställningstaganden av oss riksdagsledamöter här på Arkadiabacken. Jag vill tacka riksdagens lagutskott inklusive dess tjänstemän för gott samarbete, och mina egna tjänstemän för det goda förberedande arbete som gjorts inför seminariet. Läs mera »
07.11.2012 kl. 16:49

Intressant vecka i Nordamerika

Det har varit en unik vecka. Mitt första besök som minister till New York och FN samt Kanada. FN:s generalförsamling samlades på måndag till en viktig konferens om Rule of Law, eller rättsstaten som vi säger på svenska.Läs mera »
30.09.2012 kl. 17:20

Partidagstal i Karleby 9.6.2012

Bästa partidagsdelegater, bästa vänner av Svenska folkpartiet, mina damer och herrar, hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen! Vi möttes till partidag i Esbo för lite mindre än ett år sedan. Då var stämningen lättad, uppsluppen och glädjerusig. Vi hade precis avslutat regeringsförhandlingarna på Ständerhuset. Förhandlingar som för Svenska folkpartiets del ledde till ett utmärkt resultat med två ministrar och många bra skrivningar i regeringsprogrammet. Partiordförande Stefan Wallin var coachen som lotsade oss till detta goda resultat. Läs mera »
09.06.2012 kl. 17:46

Flyktingkvoten måste respekteras!

Finland har sedan början av 1970-talet tagit emot sammanlagt ca. 40.000 flyktingar. Flyktingarna utgör alltså mindre än 1 % av vårt lands befolkning. De första flyktingarna kom till Finland från Chile som en följd av Pinochetregimens terror. Efter det har många kvinnor, män och barn från bl.a. Vietnam, Somalien, f.d. Jugoslavien, Iran, Irak, Kongo och Afghanistan fått en möjlighet till ett bättre liv utan krig, svält och politisk förföljelse i Finland.Läs mera »
19.02.2012 kl. 10:14

Veteranerna är värda all vår uppskattning

I somras hade det gått exakt 70 år sedan fortsättningskriget fick sin början. Det betyder inte på något sätt att dessa händelser har eller får försvinna in i historiens glömska. Krigstidens uppoffringar ska vi komma ihåg och akta. Vårt lands frihet och självständighet var fullständigt beroende av de insatser de finska soldaterna, övriga vid fronten och människorna på hemmafronten stod för under de svåra krigsåren. Läs mera »
21.01.2012 kl. 10:23