Sagt & skrivet

Dags att ratificera Istanbulkonventionen

Finland undertecknade Europarådets Istanbulkonvention som fastställer statens ansvar att förebygga och bestraffa våld mot kvinnor och familjevåld i maj 2011. Regeringen har meddelat att en proposition om att ratificera konventionen ska överlämnas till riksdagen under denhär regeringsperioden. Läs mera »
27.10.2013 kl. 12:16

Barnets bästa i främsta rummet!

Barns rättigheter har varit mycket på tapeten under de senaste veckorna. Vid Justitieministeriet har medling i vårdnadstvister med hjälp av ett sakkunnigbiträde hög prioritet. Nästa år kommer den nya medlingsmodellen, där domaren biträds av en psykolog eller socialarbetare, att införas i hela landet. Hittills har ett försök med den nya modellen pågått i elva tingsrätter, bland annat i Österbottens tingsrätt. Ärendet bereds som bäst på ministeriet, och min avsikt är att en regeringsproposition kommer att överlämnas till riksdagen ännu i år. Läs mera »
20.10.2013 kl. 11:01

Lapsen etu aina etusijalla

Lasten huoltoriitojen asiantuntija-avusteinen sovittelu on ollut kokeilukäytössä muutaman vuoden ajan. Uusi sovittelumalli, jossa tuomarin apuna toimii psykologi tai sosiaalityöntekijä on tarkoitus saattaa valtakunnalliseksi ensi vuoden aikana. Oikeusministeriössä asiaa valmistellaan parhaillaan ja hallituksen esitys annetaan eduskunnalle nyt syysistuntokaudella. Läs mera »
12.10.2013 kl. 11:03

Ihmiskaupan ja parituksen uhrit ansaitsevat suojaa

Tällä viikolla lehtiotsikot ja TV-lähetykset ovat olleet täynnä uutisia seksinostosta ja sen kieltämisestä. Joku saattaa kysyä, miksi tämä teema nousi esille näin voimakkaasti ja juuri nyt? Syy siihen on kuitenkin aivan looginen. Keskiviikkona Helsingin Yliopiston tutkijat Johanna Niemi ja Jussi Aaltonen luovuttivat oikeusministeriölle laatimansa selvityksen seksikaupan kohteiden hyväksikäytöstä ja arvion vuodesta 2006 voimassa olleesta rajoitetun seksin ostokiellon toimivuudesta. Läs mera »
08.09.2013 kl. 10:09

Justitieminister Henriksson: Uppföljningen av de grundläggande rättigheterna bör stärkas inom EU

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor har i dag vid sitt sammanträde i Luxemburg diskuterat de grundläggande rättigheterna inom EU. - De grundläggande rättigheterna är inte någon självklarhet ens inom EU. Det är viktigt att stärka metoderna för att säkra att de grundläggande rättigheterna förverkligas i medlemsstaterna, betonade justitieminister Anna-Maja Henriksson. Läs mera »
06.06.2013 kl. 13:32

Demokratifrämjande i Mongoliet

Senaste veckoslut besökte jag Mongoliets huvudstad Ulan Bator för att som Finlands representant delta i en internationell demokratikonferens för parlamentariker och ministrar. Mongoliet är ett spännande land, med en befolkning på 2,9 miljoner, varav närmare hälften bor i huvudstaden. Landet har en förunderlig natur med allt från höga berg, milslånga stäpper, skog och Gobi öknen längst i söder. Läs mera »
05.05.2013 kl. 15:17

Demokratifrämjande på agendan i Mongoliet

Demokrati är något vi idag tar för givet i Finland. Det är en sak vi skall vara både stolta och glada över. Vi var det första land i världen med fullständiga politiska rättigheter för kvinnor. År 1906 infördes både kvinnlig rösträtt och valbarhet. Samtidigt gick vi från en rätt föråldrad ståndslantdag till en mycket modern enkammarlantdag där folket valde sina representanter. Läs mera »
26.04.2013 kl. 09:16

Barnskyddsfrågor och medborgarsamhället på agendan i Moskva

Under den gångna veckan gjorde jag mitt första officiella besök som justitieminister till grannlandet Ryssland. Vi hade planerat besöket länge och väl här på ministeriet. Mediedebatten speciellt i Ryssland har under senaste tid varit rätt förvirrande gällande omhändertagande av barn med ryskt ursprung här i Finland.Läs mera »
25.11.2012 kl. 16:35

Tal - sexköp som brott och fenomen-seminarium i Finlands Riksdag 7.11.2012

Bästa seminariedeltagare och kolleger! Det bereder mig en stor glädje att få öppna dagens seminarium om sexköp och kriminalitet i samband med prostitution här i riksdagens auditorium. Valet av plats och det faktum att seminariet ordnas gemensamt av riksdagens lagutskott och justitieministeriet känns mycket naturligt eftersom debatten kring den centrala fråga vi idag ska dryfta – införandet av ett eventuellt sexköpsförbud i Finland enligt svensk modell – kommer att kräva ökade insikter och senare ställningstaganden av oss riksdagsledamöter här på Arkadiabacken. Jag vill tacka riksdagens lagutskott inklusive dess tjänstemän för gott samarbete, och mina egna tjänstemän för det goda förberedande arbete som gjorts inför seminariet. Läs mera »
07.11.2012 kl. 16:49

Intressant vecka i Nordamerika

Det har varit en unik vecka. Mitt första besök som minister till New York och FN samt Kanada. FN:s generalförsamling samlades på måndag till en viktig konferens om Rule of Law, eller rättsstaten som vi säger på svenska.Läs mera »
30.09.2012 kl. 17:20