Sagt & skrivet

Inledningstal: Nationalspråk och minoritetsspråk

Svenskans ställning i vårt land engagerar. Vart är vi på väg, har svenskan en framtid i Finland eller går vi mot ett Finland med bara ett nationalspråk ?Läs mera »
20.01.2010 kl. 16:11

Tal vid finlandssvenska rektorsdagarna i Jakobstad

Svenskans ställning i framtiden Läs mera »
08.10.2009 kl. 15:38

PRESSMEDDELANDE 16.9.2009

Henriksson efterlyser krafttag mot ungdomsarbetslösheten och vill utreda språkombudsman Läs mera »
16.09.2009 kl. 15:48

Festtal, YH Novias inskription 4.9.09

Vad skall du bli när du blir stor? Den frågan har vi alla fått som barn. Och många av oss har också besvarat den med bestämdhet.Läs mera »
04.09.2009 kl. 15:53

Folktingstal 26.4.2009

Ett ödmjukt tack för det förtroende ni just har visat mig. Det är med stolthet jag tar emot uppdraget som styrelseordförande för Svenska Finlands Folkting, och jag lovar jobba energiskt, och målmedvetet - För Folktinget, För att stärka det svenska i Finland och För att främja en fungerande service på svenska i hela svenskfinland. Läs mera »
26.04.2009 kl. 16:06

Språklagen behöver bränsle för att den ska fungera

Statsrådets pinfärska berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2009 är till många delar beklämmande läsning. Samtidigt kan den utgöra den väckarklocka, som rätt använd kan vända utvecklingen i en positivare riktning.Läs mera »
10.04.2009 kl. 16:09

PRESSMEDDELANDE 6.2.2009

Anna-Maja Henriksson: Social- och hälsovårdsministeriet sysslar med blankettdiskriminering! Ännu finns inte utredningsblanketten för barnskyddsärenden att fås på svenska.Läs mera »
06.02.2009 kl. 16:21

Den trängda svenskan!

Det år vi just lagt bakom oss, upplevdes av många av oss finlandssvenskar som ett år då det blev allt trångare för svenskan i vårt land.Läs mera »
04.01.2009 kl. 16:28

Regionförvaltningsrefomen visar vad festtalen är värda!

Den statliga regionförvaltningsreformen fungerar som ett utmärkt bevis på vad festtalen om vårt lands tvåspråkighet är värda. Konkreta beslut skall snart fattas och de besluten kommer att få konkreta följder.Läs mera »
29.11.2008 kl. 16:33

PRESSMEDDELANDE 26.11.2008

Henriksson frågar statsministern: Hur tänker regeringen beakta att Europarådets minoritetsspråkskonvention och språklagen följs i regionförvaltningsreformen?Läs mera »
26.11.2008 kl. 16:35