Sagt & skrivet

Juustohöylä on myrkkyä oikeudenhoidolle

Oikeudenhoitoon kohdistuvat säästövaatimukset ovat viime aikoina aiheuttaneet paljon keskustelua julkisuudessa. Olen myös itse oikeusministerinä erittäin huolestunut oikeudenhoidon resurssitasosta tulevina vuosina. Siksi on hyvä, että käymme tätä keskustelua.Läs mera »
01.11.2014 kl. 09:26

Osthyveln är ödesdiger för rättsvården

Sparkraven som riktar sig mot rättsvården har gett upphov till en hel del diskussion i offentligheten under den senaste tiden. Bl.a. uttryckte den ledande häradsåklagaren Peter Levlin nyligen sin oro över åklagarväsendets resurser. Som justitieminister är jag även själv mycket oroad över hela rättsvårdens resursnivå under de kommande åren. Därför är det bra att vi för denna diskussion.Läs mera »
26.10.2014 kl. 15:36

Lasten hyväksikäyttöä vastaan on taisteltava maailmanlaajuisesti

Meidän on tehtävä vielä nykyistäkin enemmän yhteistyötä pelastaaksemme lapset eri puolilla maailmaa seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Olen tästä entistäkin vakuuttuneempi osallistuttuani pari viikkoa sitten Washingtonissa konferenssiin, jonka teemana oli lasten hyväksikäyttö internetissä.Läs mera »
22.10.2014 kl. 13:50

Debattartikel: Kampen mot utnyttjande av barn är global

Finland hör tillsammans med 53 andra länder till denna samarbetsgrupp som nu samlades till sin andra konferens. De exempel från levande livet som vi fick ta del av väckte synnerligen starka känslor av obehag hos oss deltagare. Inte sällan var det fråga om föräldrar som själva exploaterade sina minderåriga barn på nätet och bjöd ut dem till andra vuxna mot betalning. Läs mera »
15.10.2014 kl. 13:08

Yhdessä globaalia rikollisuutta vastaan

Osallistuin kuluneen viikon aikana Washingtonissa järjestettyyn Global Alliance verkostokokoukseen verkossa esiintyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumisesta. Kokouksen isännöi Yhdysvaltain oikeusministeri Eric Holder. Kokous liittyy vuonna 2012 perustettuun maailmanlaajuiseen kumppanuuteen, johon Suomi on sitoutunut yhdessä 53 muun maan kanssa. Global Alliance-verkoston tavoitteena on tehostaa sekä uhrien tunnistamista ja auttamista että hyväksikäyttäjien tunnistamista ja syytteeseen asettamista.Läs mera »
05.10.2014 kl. 12:36

Vähemmistöjen ja rikosten uhrien asemaan parannusta

Viime viikkojen aikana politiikan saralla on tehty monta päätöstä, jotka edesauttavat vähemmistöjen sekä rikosten uhrien asemaa. Näistä ensimmäisenä haluan mainita naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen eli niin sanotun Istanbulin sopimuksen, jonka hyväksymistä koskevan esityksen hallitus antoi eduskunnalle vähän yli viikko sitten. Läs mera »
28.09.2014 kl. 13:35

En händelserik vecka

Sällan händer det så mycket inom finsk politik som förra veckan. I riksdagen började remissdebatten av statsbudgeten. Justitieministeriets budgetmoment debatterades på onsdagen. Debatten var konstruktiv och de flesta ledamöter var nöjda över att vi lyckats avvärja de stora sparkraven som finansministeriet föreslog i sitt ursprungliga förslag. Oron för framtiden var ändå påtaglig.Läs mera »
21.09.2014 kl. 09:07

Svenskan kräver ständig bevakning !

Den politiska hösten har kört igång på allvar. Det blir en arbetsdryg höst för såväl riksdag som regering. Enbart från justitieministerit har jag som mål att ännu hinna avge ca 20 lagförslag till riksdagen för behandling.Läs mera »
14.09.2014 kl. 12:47

Politiikan syksy alkoi vauhdikkaasti

Eduskunta aloitti harvinaisen lämpimän kesän jälkeen syyskautensa tällä viikolla. Politiikan syksy alkoi kuitenkin toden teolla jo edeltävällä viikolla kun hallitus kokoontui Säätytalolle neuvottelemaan ensi vuoden talousarviosta. Oikeusministeriön kannalta neuvottelujen lähtöasetelmat olivat vähintäänkin haastavat. Läs mera »
07.09.2014 kl. 14:03

Nya ministrar men samma mål

När midsommaren nu står för dörren tänkte jag blicka tillbaka på den gångna våren, men även titta framåt på vad som väntar. Det måste medges att det har varit en arbetsdryg tid för regeringen. De tunga besluten i vårens ramria, där vi slog fast budgetramarna för de kommande fyra åren för att få landets ekonomi på rätt köl, var oundvikliga. Läs mera »
23.06.2014 kl. 10:53