Sagt & skrivet

Vi måste lära oss att förebygga utslagning och djup depression!

Varje dag beviljas fem finländare under 30 år sjukpension. Det har programmet Spotlight rett ut. Unga människor som borde ha livet framför sig. Var är det som det brister i vårt samhälle, då det här får fortgå? Varför ser vi inte signalerna hos barnen och de unga i tid? Läs mera »
05.12.2009 kl. 15:28

Grundlagen och Karleby segrade!

Nu är det klart. Karleby och Mellersta Österbotten skall samarbeta söderut. Men vilken kamp det varit. Aldrig tidigare i mitt politiska liv har jag upplevt något liknande.Läs mera »
21.11.2009 kl. 15:30

Jakobstads BB behövs!

I politiken är allt möjligt. Det fick vi också bevis för under senaste vecka. Samtidigt som befolkningen och politikerna i Raseborg med omnejd kämpar för att få behålla sitt BB går Nykarlebys fullmäktigeordförande Greta Näs ut och säger att man borde stänga BB och sluta med jouren i Jakobstad! Tala om paradoxer!Läs mera »
09.11.2009 kl. 15:31

Ökar ojämlikheten ifall FPA skulle ersätta vaccin?

I Finland har vi under årtionden byggt upp ett fint allmänt vaccinationsprogram. Tack vare programmet har sjukdomar som tidigare t.o.m. kostade människoliv utrotats så gott som helt i vårt land. Exemeplvis tuberkolos.Läs mera »
31.10.2009 kl. 15:32

Uppdrag – Rädda planeten!

Riksdagen har under veckan behandlat statsrådets framtidsredogörelse om klimat – och energipolitiken med sikte på år 2050. Målen är ambitiösa.Läs mera »
21.10.2009 kl. 15:33

Respekt för lagen!

Alla vi medborgare förutsätts ha respekt för lagen och i vårt dagliga liv leva så att vi följer de regler som landets riksdag slagit fast att skall gälla på olika områden.Läs mera »
11.10.2009 kl. 15:34

Tal vid finlandssvenska rektorsdagarna i Jakobstad

Svenskans ställning i framtiden Läs mera »
08.10.2009 kl. 15:38

PRESSMEDDELANDE Fritt för publicering 8.10.2009

Henriksson stöder president Ahtisaari Vill tidigarelägga svenskundervisningen i de finska skolorna Läs mera »
08.10.2009 kl. 15:36

Grundlagsutskottet gav regeringen bakläxa!

Än finns det hopp för att frågan om Karlebys orientering skall få ett lyckligt slut. Det såg grundlagsutskottet till då man i fredags fick klart sitt utlåtande till förvaltningsutskottet. Läs mera »
28.09.2009 kl. 15:45

PRESSMEDDELANDE 28.9.2009

Henriksson vill göra det möjligt att få FPA-ersättning för vaccin samt vill se pengar för utredning av en språkombudsmanLäs mera »
28.09.2009 kl. 15:43