Sagt & skrivet

Svåra tider kräver ansvarstagande

Den här veckan har varit tung för regeringen och dramatiken har inte uteblivit. Det viktiga var att vi lyckades komma överens om flera saker som är viktiga för vårt lands framtid. Finlands ekonomi är bekymmersam när det årliga underskottet i statsbudgeten närmar sig åtta miljarder euro. Exporten drar inte på samma sätt som under de goda åren. Läs mera »
28.03.2014 kl. 14:26

Kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin edellytys toimivalle demokratialle

Saattaa vaikuttaa vähäpätöiseltä kirjoittaa kolumni demokratian tilasta Suomessa samanaikaisesti, kun demokratian perusperiaatteita ja kansainvälistä oikeutta räikeästi loukataan muualla Euroopassa. Juuri tällaisessa tilanteessa on mielestäni kuitenkin arvokasta pysähtyä ja miettiä, mitkä ovat toimivan demokratian edellytykset ja miten demokratiaa voi kehittää.Läs mera »
22.03.2014 kl. 10:18

Bara populister blundar för ekonomisk fakta

Finlands ekonomi bekymrar, vårt årliga underskott i statsbudgeten närmar sig åtta miljarder. Vi har problem på många fronter. Exporten drar inte som tidigare, fastän det i Österbotten går hyfsat. Vår offentliga sektor har vuxit sig för stor och vi tar nya lån för att klara av att finansiera välfärden. Så kan det inte fortsätta.Läs mera »
16.03.2014 kl. 13:06

Menestyksen eväät

Kun ajattelen mennyttä vuotta, yksittäiset asiat katoavat helposti hahmottomaan massaan. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että tänä vuonna hallituksen työtahti on ajoittain ollut jopa epäinhimillisen kiivas. Meillä on ollut ratkaistavana todella suuria kysymyksiä jotka ovat liittyneet maamme talouteen ja EU:n tilanteeseen ylimalkaan. Läs mera »
29.12.2013 kl. 13:56

Työnteko, ahkeruus ja toimivat liikenneyhteydet ovat hyvinvointiyhteiskunnan kulmakiviä

Tänä kesänä aurinkoa on riittänyt kaikille, vaikkakin on ollut myös sateisia ja tuulisia päiviä. Nyt voimme lähestyä syksyn haasteita uudella energialla. Poliittisella kentällä loppukesä on ollut vilkas ja valtioneuvoston budjettiriihen lähestyessä Suomen taloudellinen tilanne tietenkin puhuttaa, eikä syyttä. Läs mera »
25.08.2013 kl. 09:13

Kahdeksanvuotiaan lapsen kuolemaa koskevan tutkintaselostuksen luovuttaminen valtioneuvostolle 11.6.2013

Valtioneuvosto asetti 25.10.2012 tämän tutkintaryhmän tekemään poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan kahdeksanvuotiaan tytön kuolemasta. Lehdistössä hänet oli nimetty Eerikaksi. Tapaus oli järkyttävä. Järkyttävyyden lisäksi tytön kuolema toi esiin tarpeen selvittää viranomaisten toiminnan, erityisesti yhteistoiminnan tehokkuutta. Läs mera »
11.06.2013 kl. 09:53

Vår skola väcker beundran, också i Kina!

Medan debatten om lukios placering och torgprojektet gått varma på hemmaplan, har jag haft förmånen att få tillbringa en vecka på officiellt besök till Kina. Det första man slås av, är vilket enormt land Kina är, såväl till befolkningsantalet som till geografin. Och vilken enorm utveckling det skett, speciellt i stadsregionerna. Jag besökte städerna Peking, Nanjing och Shanghai, av vilka den minsta har ca 7,5 miljoner invånare. Läs mera »
08.06.2013 kl. 11:39

Säätiölain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnön luovutustilaisuudessa

Hyvät työryhmän ja seurantaryhmän jäsenet ja sihteeri, median edustajat ja muut vieraat. Onnittelen työryhmää ja sen sihteeriä ahkerasta, sitoutuneesta ja ripeästä työstä. Olette nopeasti ja kattavasti arvioineet vuodelta 1930 olevan säätiölainsäädännön uudistamistarpeen ja ehdotatte kokonaan uuden säätiölain säätämistä. Läs mera »
16.05.2013 kl. 13:05

Handlingskraft och ansvarstagande hos regeringen!

Spekulationen var i full gång före regeringens så kallade rambudgetria. Skulle regeringen hålla ihop och klara av att fatta för landet och vår ekonomi nödvändiga beslut, eller skulle det bli förtida val? Nu vet vi svaret. Regeringen lyckades enas och går stärkt vidare.Läs mera »
28.03.2013 kl. 16:26

Kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen går vidare sida vid sida.

Kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen går vidare sida vid sida. - En möjlighet för kommunerna, säger Henriksson Kommuner med cirka 20 000-50 000 invånare ska ha en central roll i social- och hälsovårdstjänsterna också i framtiden. Däremot fråntas kommuner med färre än 20 000 invånare möjligheten att själva arrangera social och hälsovård, och måste i framtiden höra till ett social- och hälsovårdsområde som i huvudsak ska basera sig på en ansvarskommunmodell. Läs mera »
21.03.2013 kl. 15:36