Sagt & skrivet

Pressmeddelande: Henriksson: Stryp inte företagens möjligheter att växa!

- Det är ofrånkomligt att det är jobben som skapar vår välfärd oavsett vilka allmännyttiga samhälleliga tjänster vi än diskuterar. Producerande, exporterande och sysselsättande företag är en förutsättning för att vi ska ha någon välfärd att fördela, och tillika hållbar utveckling att koordinera. Läs mera »
10.03.2014 kl. 08:42

Tal vid Christina Gestrins miljöteknologiseminarium i Korsholm den 10.3 - Österbotten som en motor för hållbar utveckling

Jag ska tala kring ämnet ”Österbotten som en motor för hållbar utveckling”. Det är ett viktigt och aktuellt ämne. Att på hemmaplan, men även nationellt och internationellt, kunna lyfta fram de egna hemtrakterna, som hela landets kraftkälla för hållbar utveckling med avstamp i miljöteknologi och energieffektivitet, är såväl inspirerande som motiverande. Läs mera »
10.03.2014 kl. 08:38

Menestyksen eväät

Kun ajattelen mennyttä vuotta, yksittäiset asiat katoavat helposti hahmottomaan massaan. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että tänä vuonna hallituksen työtahti on ajoittain ollut jopa epäinhimillisen kiivas. Meillä on ollut ratkaistavana todella suuria kysymyksiä jotka ovat liittyneet maamme talouteen ja EU:n tilanteeseen ylimalkaan. Läs mera »
29.12.2013 kl. 13:56

Det handlar om att rädda välfärden och bära ansvar

När jag ser tillbaka på året, känns det som om allt flyter ihop. Det igen beror säkert på att vi haft en hård takt i regeringsarbetet, så tufft att jag mellan verserna upplevt det nästan omänskligt. Men så är också våra bekymmer stora, och vi kan inte ligga på latsidan och sopa problemen under mattan. Den stora frågan över alla andra, har naturligtvis handlat om ekonomin, såväl landets egen som den globala och situationen i EU över lag. Läs mera »
15.12.2013 kl. 13:47

Naturskydd samt jakt och fiske är inte oförenliga intressen

På miljöministeriet bereder man som bäst frågan om inrättande av naturskyddsområden på vissa statsägda områden som ingår i olika skyddsprogram, bl.a. s.k. Natura-2000 områden. Egentliga Finland har varit först i turen, sedan kommer Saimen och Lappland, och senare andra delar av landet. När beredningen startar för Österbottens del vet vi inte ännu. Läs mera »
10.11.2013 kl. 09:52

Invigningen den 26.10: Överesse dagvårds- och skolområde Sagoskogens nya daghem, renovering och tillbyggnad av Museigrändens förskola och eftis, samt renovering och tillbyggnad av Överesse skola.

Det är en stor ära och glädje för mig att få delta tillsammans med er i denna invigningsfest av tre efterlängtade projekt i Esse. Sagoskogens nya daghem, renoveringen och tillbyggnaden av Museigrändens förskola, och renoveringen och utvidgningen av Överesse skola.Läs mera »
26.10.2013 kl. 12:25

Anna-Maja Henriksson: Sunt förnuft är tillåtet i äldrevården

- Något har gått snett då äldreråden får böna och be för att de äldre ska få bo kvar där de trivs och mår bra. Människor har olika vårdbehov, men det kan inte vara meningen att äldreboenden hotas av stängning för att man tolkar att det fattas nån kvadratmeter eller finns ett behov av olika mycket vård. Man kan ifrågasätta om vi går för långt i all välmening om inte äldre får bo kvar där man trivs, sa Svenska folkpartiets vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson vid grundstensmurningen av Folkhälsanhuset Wasa.Läs mera »
02.10.2013 kl. 15:47

Grundstensmurningstal 2.10.2013 – Folkhälsanhuset i Vasa

Bästa Folkhälsan vänner! Tack för inbjudan till denna trevliga händelse – grundstensmurningen av Folkhälsanhus Wasa. Det är med stor glädje jag är här i Vasa i dag, för att medverka till att detta redan länge efterlängtade Folkhälsanhus tar form. Hälsofrämjande verksamhet är något av det mest centrala i dagens samhälle och därför är Folkhälsans satsning på detta servicecenter i Vasa ett mycket välkommet projekt. Läs mera »
02.10.2013 kl. 15:42

Centraliseringsivern tog över i BB-frågan

Regeringen har i höst fattat många beslut som berör medborgarna i vardagen. Det har inte varit lätt, men helt nödvändigt. Att styra ett land, innebär att bära ansvar, ansvar också för kommande generationer. Politik får aldrig bli kvartalsekonomi!Läs mera »
27.09.2013 kl. 15:35

Työnteko, ahkeruus ja toimivat liikenneyhteydet ovat hyvinvointiyhteiskunnan kulmakiviä

Tänä kesänä aurinkoa on riittänyt kaikille, vaikkakin on ollut myös sateisia ja tuulisia päiviä. Nyt voimme lähestyä syksyn haasteita uudella energialla. Poliittisella kentällä loppukesä on ollut vilkas ja valtioneuvoston budjettiriihen lähestyessä Suomen taloudellinen tilanne tietenkin puhuttaa, eikä syyttä. Läs mera »
25.08.2013 kl. 09:13