Sagt & skrivet

Handlingskraft och ansvarstagande hos regeringen!

Spekulationen var i full gång före regeringens så kallade rambudgetria. Skulle regeringen hålla ihop och klara av att fatta för landet och vår ekonomi nödvändiga beslut, eller skulle det bli förtida val? Nu vet vi svaret. Regeringen lyckades enas och går stärkt vidare.Läs mera »
28.03.2013 kl. 16:26

Kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen går vidare sida vid sida.

Kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen går vidare sida vid sida. - En möjlighet för kommunerna, säger Henriksson Kommuner med cirka 20 000-50 000 invånare ska ha en central roll i social- och hälsovårdstjänsterna också i framtiden. Däremot fråntas kommuner med färre än 20 000 invånare möjligheten att själva arrangera social och hälsovård, och måste i framtiden höra till ett social- och hälsovårdsområde som i huvudsak ska basera sig på en ansvarskommunmodell. Läs mera »
21.03.2013 kl. 15:36

Äldrevården mått på välfärden

Hur väl vi tar hand om våra äldre är ett mått på hur bra vårt välfärdssamhälle fungerar. Seniorerna utgör en betydande del av Finlands befolkning och det faktum att vi har allt fler äldre visar att vi gjort något rätt i vårt samhällsbygge, att den nordiska välfärdsmodellen fungerat. Sen är det ett faktum att de unga är för få, och däri ligger också våra framtida utmaningar.Läs mera »
21.10.2012 kl. 16:57

Festtal - Äldres Dag 7.10.2012

Bästa vänner, Tack för inbjudan till denna Äldre dag-fest! Det är roligt att få festtala inför en så månghövdad publik och dessutom i min hemstad Jakobstad! Läs mera »
07.10.2012 kl. 17:08

Hälsning i Gymnastikfestens 8-10.6.2012 programblad

”En sund själ i en sund kropp.” Ett slitet men ack så gångbart uttryck även idag. Rörelsens betydelse för kroppen, där muskler koordineras och stärks, är en livsviktig faktor för humörets välbefinnande.Läs mera »
19.05.2012 kl. 09:57

Veteranerna är värda all vår uppskattning

I somras hade det gått exakt 70 år sedan fortsättningskriget fick sin början. Det betyder inte på något sätt att dessa händelser har eller får försvinna in i historiens glömska. Krigstidens uppoffringar ska vi komma ihåg och akta. Vårt lands frihet och självständighet var fullständigt beroende av de insatser de finska soldaterna, övriga vid fronten och människorna på hemmafronten stod för under de svåra krigsåren. Läs mera »
21.01.2012 kl. 10:23

Kompetenscentrum för ätstörningar till Jakobstad!

Nu är det dags att på allvar börja jobba för att skapa ett kompetenscentrum för ätstörningar i Österbotten. En studie som genomförts i Jakobstadsnejden under åren 2004-2007 visar att var tionde flicka har lidit av en ätstörning vid fyllda 18 år.Läs mera »
11.12.2009 kl. 15:26

Vi måste lära oss att förebygga utslagning och djup depression!

Varje dag beviljas fem finländare under 30 år sjukpension. Det har programmet Spotlight rett ut. Unga människor som borde ha livet framför sig. Var är det som det brister i vårt samhälle, då det här får fortgå? Varför ser vi inte signalerna hos barnen och de unga i tid? Läs mera »
05.12.2009 kl. 15:28

Jakobstads BB behövs!

I politiken är allt möjligt. Det fick vi också bevis för under senaste vecka. Samtidigt som befolkningen och politikerna i Raseborg med omnejd kämpar för att få behålla sitt BB går Nykarlebys fullmäktigeordförande Greta Näs ut och säger att man borde stänga BB och sluta med jouren i Jakobstad! Tala om paradoxer!Läs mera »
09.11.2009 kl. 15:31

Ökar ojämlikheten ifall FPA skulle ersätta vaccin?

I Finland har vi under årtionden byggt upp ett fint allmänt vaccinationsprogram. Tack vare programmet har sjukdomar som tidigare t.o.m. kostade människoliv utrotats så gott som helt i vårt land. Exemeplvis tuberkolos.Läs mera »
31.10.2009 kl. 15:32