Sagt & skrivet

SFP i Österbottens kretsmöte 12.4.2014

Bästa österbottningar, Arbetet inom politiken är aldrig ointressant. Men jag kan ärligt säga att sällan har jag under min karriär varit med om en så omtumlande tid inom politiken, som nu under den senaste månaden. Först blev det en helomvändning i vårdreformen, som skapade en hel del stora frågor som det ännu inte går att svara på. Det enda som är säkert är att den fortsatta beredningen av vårdreformen inte kommer att bli lätt. Läs mera »
12.04.2014 kl. 12:54

Statsmaktens hälsning vid firandet av 150 år av riksdagsarbete och Österbottens förbunds 20-årsjubileum, 12.4.2014 på Vasa stadshus

Det är med stor glädje jag idag har äran att framföra statsmaktens hälsning till 20-års jubilerande Österbottens Förbund och samtidigt gratulera oss alla närvarande till att vi tillsammans detta år kan fira 150 år av riksdagsarbete i vårt goda fosterland.Läs mera »
12.04.2014 kl. 10:35

Svåra tider kräver ansvarstagande

Den här veckan har varit tung för regeringen och dramatiken har inte uteblivit. Det viktiga var att vi lyckades komma överens om flera saker som är viktiga för vårt lands framtid. Finlands ekonomi är bekymmersam när det årliga underskottet i statsbudgeten närmar sig åtta miljarder euro. Exporten drar inte på samma sätt som under de goda åren. Läs mera »
28.03.2014 kl. 14:26

Kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin edellytys toimivalle demokratialle

Saattaa vaikuttaa vähäpätöiseltä kirjoittaa kolumni demokratian tilasta Suomessa samanaikaisesti, kun demokratian perusperiaatteita ja kansainvälistä oikeutta räikeästi loukataan muualla Euroopassa. Juuri tällaisessa tilanteessa on mielestäni kuitenkin arvokasta pysähtyä ja miettiä, mitkä ovat toimivan demokratian edellytykset ja miten demokratiaa voi kehittää.Läs mera »
22.03.2014 kl. 10:18

Kvinnojouren fick donation av justitieminister Anna-Maja Henriksson

Jag är väldigt glad över att idag ha kunnat överräcka en donation om 5.020 € till Kvinnojouren i Jakobstad, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson. Läs mera »
17.03.2014 kl. 13:09

Bara populister blundar för ekonomisk fakta

Finlands ekonomi bekymrar, vårt årliga underskott i statsbudgeten närmar sig åtta miljarder. Vi har problem på många fronter. Exporten drar inte som tidigare, fastän det i Österbotten går hyfsat. Vår offentliga sektor har vuxit sig för stor och vi tar nya lån för att klara av att finansiera välfärden. Så kan det inte fortsätta.Läs mera »
16.03.2014 kl. 13:06

Pressmeddelande: Henriksson: Stryp inte företagens möjligheter att växa!

- Det är ofrånkomligt att det är jobben som skapar vår välfärd oavsett vilka allmännyttiga samhälleliga tjänster vi än diskuterar. Producerande, exporterande och sysselsättande företag är en förutsättning för att vi ska ha någon välfärd att fördela, och tillika hållbar utveckling att koordinera. Läs mera »
10.03.2014 kl. 08:42

Tal vid Christina Gestrins miljöteknologiseminarium i Korsholm den 10.3 - Österbotten som en motor för hållbar utveckling

Jag ska tala kring ämnet ”Österbotten som en motor för hållbar utveckling”. Det är ett viktigt och aktuellt ämne. Att på hemmaplan, men även nationellt och internationellt, kunna lyfta fram de egna hemtrakterna, som hela landets kraftkälla för hållbar utveckling med avstamp i miljöteknologi och energieffektivitet, är såväl inspirerande som motiverande. Läs mera »
10.03.2014 kl. 08:38

Yksikin lyönti on liikaa!

Euroopan unionin perusoikeusviraston tällä viikolla julkaisemasta tutkimuksesta ilmenee, että Suomi on naisille yksi Euroopan väkivaltaisimpia maita. Tasa-arvon mallimaina tunnetut Pohjoismaat kuten Suomi, Ruotsi ja Tanska olivat väkivallan yleisyyttä mitattaessa melko samalla tasolla - noin 30 prosenttia naisista oli kokenut väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppaninsa taholta. Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden keskiarvo tässä suhteessa oli 22 prosenttia.Läs mera »
09.03.2014 kl. 13:01

Ansvarsfull frivilligverksamhet är guld värd för samhället!

Många viktiga funktioner i vårt samhälle bygger på frivilligarbete som utförs av engagerade mammor och pappor, mormödrar och farfäder samt singlar och sambor. Utan dessa insatser skulle en stor del av den verksamhet som berikar bland annat våra barns och äldres vardag inte finnas till. Det är viktigt att såväl staten som kommuner drar sitt strå till stacken och stöder frivilligverksamhet – allt från frivillig brandkårsverksamhet och klubbidrott till kvinnojourer för utsatta kvinnor och barn. En välfungerande frivilligverksamhet är en viktig byggsten i vårt välfärdssamhälle.Läs mera »
02.03.2014 kl. 13:30