Sagt & skrivet

Idrott föder välmående

Vi finländare är ett idrottsälskande folk. Det har vi igen en gång fått bevisat nu under de Olympiska spelen i Sotshi. Vi lider med våra idrottare då de misslyckas och delar glädjen med dem när framgångarna kommer. Visst är det också så, att idrotten förenar och kan ha mycket positiva effekter för den kollektiva självkänslan!Läs mera »
23.02.2014 kl. 09:53

Gymnasiet ska ge bred allmänbildning!

De senaste veckorna har gymnasieutbildningen debatterats flitigt. Debatten går mellan en ökad valfrihet och ett visst antal obligatoriska ämnen. Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat en rapport där det finns tre olika modeller med olika grad av frivillighet. De politiska besluten kring detta skall fattas ännu i vår.Läs mera »
08.02.2014 kl. 13:02

RIKUn 20-vuotisjuhlaseminaari 5.2.2014

Till en början vill jag varmt gratulera 20-års jubilerande Brottsofferjouren och samtidigt tacka Petra Kjällman för ett banbrytande arbete för att förbättra brottsoffrens ställning i vårt land.Läs mera »
05.02.2014 kl. 13:55

Kreikasta EU:n puheenjohtajamaa

Saavuin loppuviikolla lämpimään Ateenaan, missä EU:n oikeus- ja sisäasioiden ministerit olivat koolla epävirallisessa ministerikokouksessa. Puheenjohtajakauden ensimmäinen ministerikokous pidetään aina puheenjohtajamaassa ja nyt oli Kreikan vuoro. Meidän oikeusministerikokouksemme oli myös Kreikan ensimmäinen ja he ottivat asian tosissaan. Läs mera »
26.01.2014 kl. 09:25

Seksuaalista itsemääräämisoikeutta korostettava entisestään

Tällä viikolla toin hallitukselle tärkeän esityksen seksuaalirikosten rangaistusten tiukentamista, jonka hallitus yksimielisesti hyväksyi. Esityksen mukaan raiskauksia koskeva rangaistuskäytäntö ankaroituisi ja myös seksuaalinen häirintä säädettäisiin rangaistavaksi. Esitystä on valmisteltu pitkään ja huolellisesti meillä oikeusministeriössä.Läs mera »
19.01.2014 kl. 10:56

Menestyksen eväät

Kun ajattelen mennyttä vuotta, yksittäiset asiat katoavat helposti hahmottomaan massaan. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että tänä vuonna hallituksen työtahti on ajoittain ollut jopa epäinhimillisen kiivas. Meillä on ollut ratkaistavana todella suuria kysymyksiä jotka ovat liittyneet maamme talouteen ja EU:n tilanteeseen ylimalkaan. Läs mera »
29.12.2013 kl. 13:56

Det handlar om att rädda välfärden och bära ansvar

När jag ser tillbaka på året, känns det som om allt flyter ihop. Det igen beror säkert på att vi haft en hård takt i regeringsarbetet, så tufft att jag mellan verserna upplevt det nästan omänskligt. Men så är också våra bekymmer stora, och vi kan inte ligga på latsidan och sopa problemen under mattan. Den stora frågan över alla andra, har naturligtvis handlat om ekonomin, såväl landets egen som den globala och situationen i EU över lag. Läs mera »
15.12.2013 kl. 13:47

Pienyrittäjiä pitää auttaa ja kannustaa!

Voimassa oleva velkajärjestelylaki säädettiin 1990-luvun talouslaman seurauksena auttamaan ylivelkaantuneita yksityishenkilöitä, jotta he selviytyisivät ylivoimaisesta velkataakastaan. Laman seurauksena vaikeuksiin ajautuivat erityisesti monet toisen velasta takauksen antaneet henkilöt, yrittäjät ja asuntovelalliset. Velkajärjestelylain tarkoituksena oli yksityishenkilöiden auttaminen uuteen alkuun. Tämä tavoite on nyt yhtä ajankohtainen kuin aikaisemminkin. Läs mera »
01.12.2013 kl. 09:11

Värderingarna mår bra men välfärdsmodellen är i ett brytningsskede

På måndagen deltog jag tillsammans med bland annat president Sauli Niinistö och kommissionär Olli Rehn i ett stort Pohjola-Norden seminarium med temat ”Nordens plats i Europa”. President Niinistö talade om våra gemensamma värderingar. Han lyfte fram flera intressanta aspekter, bland annat hur de nordiska värderingar innehåller en förväntan om vad vi önskar oss av framtiden och att dessa förväntningar åtminstone till en del för tillfället kanske är för höga.Läs mera »
24.11.2013 kl. 09:16

Velkaneuvonta ry:n 20-vuotisjuhlaseminaarissa

I februari hade det gått 20 sedan lagen om skuldsanering trädde i kraft. Lagen stiftades till följd av den djupa recessionen i början av 1990-talet för att hjälpa överskuldsatta privatpersoner att klara av sin övermäktiga skuldbörda. De som drabbades värst av lågkonjunkturen var människor som gått i borgen för någon annans skuld, företagare och bostadsgäldenärer. Läs mera »
20.11.2013 kl. 12:23