Sagt & skrivet

Transparency Suomi ry:n 10 v. juhlaseminaari

Det är en glädje för mig att få framföra justitieministeriets hälsning här på Transparency Finland rf:s 10-årsseminarium. Samarbetet mellan Transparency Finland och justitieministeriet har varit aktivt och konstruktivt, och detta samarbete kommer att fortsätta även i framtiden. Läs mera »
18.11.2013 kl. 12:18

Pohjola-Nordens seminarium 18.11.2013 - Hur förnya den Nordiska välfärdsmodellen?

. Norden har alltid varit och är fortfarande en oerhört viktig referensram för oss finländare. Vi identifierar oss med de övriga nordiska länderna, vi har mycket gemensamt och vi driver vår samhällsutveckling framåt i ungefär samma riktning. Läs mera »
18.11.2013 kl. 08:16

Ny faderskapslag gör livet lättare för tusentals finländare

En arbetsgrupp vid Justitieministeriet har det senaste året arbetat med en ny faderskapslag som skall ersätta nuvarande lag från 1976. I tisdags överlämnade arbetsgruppen sitt betänkande till mig. Förslaget innebär ett stort steg i en modernare riktning som motsvarar dagens samhälle.Läs mera »
17.11.2013 kl. 09:06

Naturskydd samt jakt och fiske är inte oförenliga intressen

På miljöministeriet bereder man som bäst frågan om inrättande av naturskyddsområden på vissa statsägda områden som ingår i olika skyddsprogram, bl.a. s.k. Natura-2000 områden. Egentliga Finland har varit först i turen, sedan kommer Saimen och Lappland, och senare andra delar av landet. När beredningen startar för Österbottens del vet vi inte ännu. Läs mera »
10.11.2013 kl. 09:52

Hyvä koulutusjärjestelmä takaa Suomen kilpailukyvyn

Koulutusjärjestelmämme on tunnetusti kuuluisa koko maailmassa. Olemme vuodesta toiseen huipputasolla kun vertaillaan oppilaiden tietotaitoja, peruskoulun tasoa ja koulutusjärjestelmiä eri maissa. Ja tästä saamme olla ylpeitä. Suomi ei koskaan tule olemaan maa, joka kilpailee halvalla työvoimalla. Läs mera »
02.11.2013 kl. 14:14

Dags att ratificera Istanbulkonventionen

Finland undertecknade Europarådets Istanbulkonvention som fastställer statens ansvar att förebygga och bestraffa våld mot kvinnor och familjevåld i maj 2011. Regeringen har meddelat att en proposition om att ratificera konventionen ska överlämnas till riksdagen under denhär regeringsperioden. Läs mera »
27.10.2013 kl. 12:16

Invigningen den 26.10: Överesse dagvårds- och skolområde Sagoskogens nya daghem, renovering och tillbyggnad av Museigrändens förskola och eftis, samt renovering och tillbyggnad av Överesse skola.

Det är en stor ära och glädje för mig att få delta tillsammans med er i denna invigningsfest av tre efterlängtade projekt i Esse. Sagoskogens nya daghem, renoveringen och tillbyggnaden av Museigrändens förskola, och renoveringen och utvidgningen av Överesse skola.Läs mera »
26.10.2013 kl. 12:25

Justitieminister Anna-Maja Henriksson efterlyser nolltolerans mot mobbning i skolan och på nätet

- Skolan ska få vara en trivsam plats dit man gärna går. För alla barn är det inte så. Det kan bland annat bero på mobbning, som kan få långtgående följder för den utsatta eleven. Tidigare begränsade sig mobbningen till skolan, skolgården och hemvägen medan hemmet var en trygg plats. Numera följer mobbningen med in i barnens sovrummet via de sociala medierna och nätet där man ständigt är uppkopplad. Därför vill jag som förälder men också i egenskap av justitieminister poängtera att det är viktigt att vi skapar nolltolerans mot våld och mobbning i daghemmen och i skolan. Läs mera »
26.10.2013 kl. 10:02

Barnets bästa i främsta rummet!

Barns rättigheter har varit mycket på tapeten under de senaste veckorna. Vid Justitieministeriet har medling i vårdnadstvister med hjälp av ett sakkunnigbiträde hög prioritet. Nästa år kommer den nya medlingsmodellen, där domaren biträds av en psykolog eller socialarbetare, att införas i hela landet. Hittills har ett försök med den nya modellen pågått i elva tingsrätter, bland annat i Österbottens tingsrätt. Ärendet bereds som bäst på ministeriet, och min avsikt är att en regeringsproposition kommer att överlämnas till riksdagen ännu i år. Läs mera »
20.10.2013 kl. 11:01

Lapsen etu aina etusijalla

Lasten huoltoriitojen asiantuntija-avusteinen sovittelu on ollut kokeilukäytössä muutaman vuoden ajan. Uusi sovittelumalli, jossa tuomarin apuna toimii psykologi tai sosiaalityöntekijä on tarkoitus saattaa valtakunnalliseksi ensi vuoden aikana. Oikeusministeriössä asiaa valmistellaan parhaillaan ja hallituksen esitys annetaan eduskunnalle nyt syysistuntokaudella. Läs mera »
12.10.2013 kl. 11:03