Sagt & skrivet

Tal på partidagen i Borgå, 8.6.2013

Det har redan gått ett år sedan vi höll partidag i Karleby. Mycket har hänt såväl här hemma i Finland som ute i världen; ett kommunalval, en omvald amerikansk president, en fortsatt outhärdlig och eskalerande humanitär kris i Syrien (och ett ur finländskt synvinkel rätt dåligt sommar-OS i London), bara för att nämna några saker.Läs mera »
08.06.2013 kl. 11:16

Säätiölain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnön luovutustilaisuudessa

Hyvät työryhmän ja seurantaryhmän jäsenet ja sihteeri, median edustajat ja muut vieraat. Onnittelen työryhmää ja sen sihteeriä ahkerasta, sitoutuneesta ja ripeästä työstä. Olette nopeasti ja kattavasti arvioineet vuodelta 1930 olevan säätiölainsäädännön uudistamistarpeen ja ehdotatte kokonaan uuden säätiölain säätämistä. Läs mera »
16.05.2013 kl. 13:05

Inledningsanförande vid Folktingets session 13.4.2013

Ärade folktingsordförande, folktingsdelegater, mina damer och herrar. Allra först vill jag tacka Svenska Finlands folkting för möjligheten att få inleda debatten här idag. Det är alltid en glädje att delta i Folktingets session och trevligt att träffa er alla. Som tidigare folktingsordförande ligger Folktinget mig varmt om hjärtat och som minister med ansvar för språkfrågor och som folktingsdelegat är det särskilt angeläget att delta. Speciellt detta år när mycket faktiskt har hänt och händer kring språkfrågor. Läs mera »
13.04.2013 kl. 16:25

Statsmaktens hälsning vid Campus Allegros invigningsgala

Vårt samhälle behöver kreativa mänskor, vi behöver visioner, vi behöver framtidstro och vi behöver mänskor och aktörer som vågar. Läs mera »
23.03.2013 kl. 08:52

Tal vid Finlands Svenska Andelsförbund - våra frågor

Varför behövs en ny lag? Den nuvarande lagen om andelslag har varit i kraft i 11 år. Det är en rätt kort tid för en författning som reglerar grunden för en viss typ av näringsverksamhet. Den gällande lagen uppfyller dock inte alla de behov som finns inom den nuvarande och den nya andelsverksamheten. Detta beror på att omständigheterna har förändrats och på att den gällande lagen i praktiken grundar sig på lagen om andelslag från år 1954 och på lagen om aktiebolag från år 1978. Läs mera »
20.03.2013 kl. 12:12

Tal vid Magmas seminarium om "En eller tvåspråkiga skolor?"

Risker och möjligheter med en tvåspråkig skola Känslorna kring det svenska språket i Finland brukar svalla fritt i samhället. Det finns organisationer som ser det som sin främsta uppgift att marginalisera, eller kanske snarare utrota, svenskan från Finland. Vi har nyligen igen fått uppleva dessa krafter i aktion när medborgarinitiativet om att avskaffa den obligatoriska svenskan på alla nivåer, nu fått stor medial uppmärksamhet.Läs mera »
13.03.2013 kl. 11:52

Tal vid överlåtande av betänkande om Ålands självstyrelse i utveckling

När självstyrelsen för Åland kom till i början av förra seklet såg världen minsann annorlunda ut än vad den gör i dag. Läs mera »
24.01.2013 kl. 16:52

Festtal - Vestersundsby skola 100 år

Ärade festpublik, vänner av Vestersundsby skola, mina damer och herrar ! Det är en stor ära och glädje för mig att få hålla festtalet här idag, då vi firar Vestersundsby skolas 100-års jubileum. Den skola där jag själv fick tillbringa mina sex första skolår, och som betytt väldigt mycket för mig. Läs mera »
16.11.2012 kl. 16:46

Tal - sexköp som brott och fenomen-seminarium i Finlands Riksdag 7.11.2012

Bästa seminariedeltagare och kolleger! Det bereder mig en stor glädje att få öppna dagens seminarium om sexköp och kriminalitet i samband med prostitution här i riksdagens auditorium. Valet av plats och det faktum att seminariet ordnas gemensamt av riksdagens lagutskott och justitieministeriet känns mycket naturligt eftersom debatten kring den centrala fråga vi idag ska dryfta – införandet av ett eventuellt sexköpsförbud i Finland enligt svensk modell – kommer att kräva ökade insikter och senare ställningstaganden av oss riksdagsledamöter här på Arkadiabacken. Jag vill tacka riksdagens lagutskott inklusive dess tjänstemän för gott samarbete, och mina egna tjänstemän för det goda förberedande arbete som gjorts inför seminariet. Läs mera »
07.11.2012 kl. 16:49

Tal vid Finlandsinstitutet i Stockholm - Autonomi och moderland, hur utvecklas relationerna?

Bästa ministrar, talman, ambassadör, bästa gäster, Tack för möjligheten att delta och prata här på Finlandsinstitutet i Stockholm. Talman Britt Lundberg berörde redan en del av de saker som jag också planerar att ta upp och våra tal kompletterar varandra på ett bra sätt. Läs mera »
16.10.2012 kl. 17:00