Sagt & skrivet

Festtal – Januarisöndagens fest 25.1.2015

För jämnt 75 år sedan pågick Vinterkrigets tunga strider mot en överlägsen motståndare och vår nation kämpade för sin existens. Det tidigare tudelade folket kämpade nu tillsammans för att överleva. Jag vill i detta sammanhang citera marskalk Mannerheim som i sin dagorder nr 34 vid Vinterkrigets slut skrev...Läs mera »
26.01.2015 kl. 11:46

Avoimuutta ja monimuotoisuuden kunnioitusta tarvitaan

Uusi vuosi 2015 sai karmean alun Pariisin hirvittävien terroristi-iskujen myötä. Saimme valitettavasti jälleen kerran muistutuksen siitä, että maailmaamme mahtuu paljon pahuutta. Mutta emme saa lannistua tästä. Päinvastoin, meidän on entistä enemmän tehtävä työtä meille tärkeiden arvojen puolesta.Läs mera »
18.01.2015 kl. 12:32

Intensiva dagar med många viktiga lagförslag

Vi mänskor har förmågan att anpassa oss till omständigheterna. Som minister är jag van med långa arbetsdagar och intensiv takt i beslutsfattandet. Den gångna veckan har inte varit något undantag. Tvärtom! Riksdagen gav 4 december som den dag de sista lagförslagen under den här valperioden ska ges, för att riksdagen ska hinna behandla dem. Läs mera »
07.12.2014 kl. 13:11

Pidetään ihmisoikeuslippu korkealla

Keskiviikkona eduskunnassa käytiin noin neljän tunnin mittainen keskustelu ihmisoikeuksista. Näiden tuntien aikana kuulimme mielipiteitä aiheista, jotka todellakin ulottuivat laidasta laitaan. Läs mera »
16.11.2014 kl. 12:33

Pressmeddelande 15.11.2014 - Småföretagens penningsituation förbättras

Många små- och medelstora företags kassor är tomma för att stora företag väntar i 60 dygn med att betala räkningarna till de mindre företagen. Nuvarande lagstiftning möjliggör tyvärr detta. För de mindre företagen kan dessa pengar vara avgörande när de ska betala sina egna räkningar, omsättningsskatt, löner och investeringar. I värsta fall tvingas småföretag ta lån för att klara sina utgifter för att de inte själva fått betalt.Läs mera »
15.11.2014 kl. 15:59

OIKEUSMINISTERI ANNA-MAJA HENRIKSSONIN TERVEHDYSPUHE SUOMEN LAKIMIESLIITON 70-VUOTISJUHLASSA 12.11.2014

Arvoisat juhlavieraat Oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneet lakimiehet ovat perinteisesti toimineet monissa ammateissa ja monilla elämän eri sektoreilla. Tänäkään päivänä ei ole yhtä ja ainoaa lakimiesammattia. Tehtävät vaihtelevat merkittävästi. Mutta yhteistä kaikille lakimiehille on tutkinto, tietynlainen ajattelumalli ja voidaan sanoa myöskin että yhteinen ”lakimiesidentiteetti”. Läs mera »
12.11.2014 kl. 14:34

Justitieminister Henriksson på konferensen som ordnas för att fira slutsatserna som Europarådet i Tammerfors antog år 1999

It is a great pleasure to be here among you today. 15 years ago, the Heads of State of then 15 EU member countries gathered in this very city. The Finnish Prime Minister at the time, Mr Paavo Lipponen, chaired the meeting of the European Council that took a decision that would profoundly change the European Union and affect us all. A decision was taken to create a Union of freedom, security and justice in the EU. Läs mera »
04.11.2014 kl. 15:50

EU:s samarbete i rättsliga och inrikes frågor har visat sin kraft

- Europarådet i Tammerfors 15 år sedan var en viktig milstolpe i utvecklingen av EU-samarbetet i rättsliga och inrikes frågor. Då inleddes arbetet för att bygga området kring frihet, säkerhet och rättvisa. Det här arbetet grundar sig på EU:s gemensamma värderingar; grundläggande rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson i dag i Tammerfors.Läs mera »
04.11.2014 kl. 13:51

Juustohöylä on myrkkyä oikeudenhoidolle

Oikeudenhoitoon kohdistuvat säästövaatimukset ovat viime aikoina aiheuttaneet paljon keskustelua julkisuudessa. Olen myös itse oikeusministerinä erittäin huolestunut oikeudenhoidon resurssitasosta tulevina vuosina. Siksi on hyvä, että käymme tätä keskustelua.Läs mera »
01.11.2014 kl. 09:26

Osthyveln är ödesdiger för rättsvården

Sparkraven som riktar sig mot rättsvården har gett upphov till en hel del diskussion i offentligheten under den senaste tiden. Bl.a. uttryckte den ledande häradsåklagaren Peter Levlin nyligen sin oro över åklagarväsendets resurser. Som justitieminister är jag även själv mycket oroad över hela rättsvårdens resursnivå under de kommande åren. Därför är det bra att vi för denna diskussion.Läs mera »
26.10.2014 kl. 15:36