Sagt & skrivet

Pressmeddelande 15.11.2014 - Småföretagens penningsituation förbättras

Många små- och medelstora företags kassor är tomma för att stora företag väntar i 60 dygn med att betala räkningarna till de mindre företagen. Nuvarande lagstiftning möjliggör tyvärr detta. För de mindre företagen kan dessa pengar vara avgörande när de ska betala sina egna räkningar, omsättningsskatt, löner och investeringar. I värsta fall tvingas småföretag ta lån för att klara sina utgifter för att de inte själva fått betalt.Läs mera »
15.11.2014 kl. 15:59

OIKEUSMINISTERI ANNA-MAJA HENRIKSSONIN TERVEHDYSPUHE SUOMEN LAKIMIESLIITON 70-VUOTISJUHLASSA 12.11.2014

Arvoisat juhlavieraat Oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneet lakimiehet ovat perinteisesti toimineet monissa ammateissa ja monilla elämän eri sektoreilla. Tänäkään päivänä ei ole yhtä ja ainoaa lakimiesammattia. Tehtävät vaihtelevat merkittävästi. Mutta yhteistä kaikille lakimiehille on tutkinto, tietynlainen ajattelumalli ja voidaan sanoa myöskin että yhteinen ”lakimiesidentiteetti”. Läs mera »
12.11.2014 kl. 14:34

Justitieminister Henriksson på konferensen som ordnas för att fira slutsatserna som Europarådet i Tammerfors antog år 1999

It is a great pleasure to be here among you today. 15 years ago, the Heads of State of then 15 EU member countries gathered in this very city. The Finnish Prime Minister at the time, Mr Paavo Lipponen, chaired the meeting of the European Council that took a decision that would profoundly change the European Union and affect us all. A decision was taken to create a Union of freedom, security and justice in the EU. Läs mera »
04.11.2014 kl. 15:50

EU:s samarbete i rättsliga och inrikes frågor har visat sin kraft

- Europarådet i Tammerfors 15 år sedan var en viktig milstolpe i utvecklingen av EU-samarbetet i rättsliga och inrikes frågor. Då inleddes arbetet för att bygga området kring frihet, säkerhet och rättvisa. Det här arbetet grundar sig på EU:s gemensamma värderingar; grundläggande rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson i dag i Tammerfors.Läs mera »
04.11.2014 kl. 13:51

Juustohöylä on myrkkyä oikeudenhoidolle

Oikeudenhoitoon kohdistuvat säästövaatimukset ovat viime aikoina aiheuttaneet paljon keskustelua julkisuudessa. Olen myös itse oikeusministerinä erittäin huolestunut oikeudenhoidon resurssitasosta tulevina vuosina. Siksi on hyvä, että käymme tätä keskustelua.Läs mera »
01.11.2014 kl. 09:26

Osthyveln är ödesdiger för rättsvården

Sparkraven som riktar sig mot rättsvården har gett upphov till en hel del diskussion i offentligheten under den senaste tiden. Bl.a. uttryckte den ledande häradsåklagaren Peter Levlin nyligen sin oro över åklagarväsendets resurser. Som justitieminister är jag även själv mycket oroad över hela rättsvårdens resursnivå under de kommande åren. Därför är det bra att vi för denna diskussion.Läs mera »
26.10.2014 kl. 15:36

Svar till Boris Sjögård

Boris Sjögård beskyller i sin insändare av den 22.10 SFP för att inte ha bevakat Svenskfinlands intressen i samband med statsandelsreformen. Påståendet är grundlöst. Låt mig kort beskriva varför. Läs mera »
22.10.2014 kl. 14:14

Lasten hyväksikäyttöä vastaan on taisteltava maailmanlaajuisesti

Meidän on tehtävä vielä nykyistäkin enemmän yhteistyötä pelastaaksemme lapset eri puolilla maailmaa seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Olen tästä entistäkin vakuuttuneempi osallistuttuani pari viikkoa sitten Washingtonissa konferenssiin, jonka teemana oli lasten hyväksikäyttö internetissä.Läs mera »
22.10.2014 kl. 13:50

Vi måste göra mera i kampen mot utnyttjande av barn

Vi måste göra ännu mera tillsammans för att rädda barn runt om i världen från sexuellt utnyttjande. Det är jag än mera övertygad om efter att jag för ett par veckor sedan deltog i en konferens i Washington kring temat. Finland, som tillsammans med 53 andra länder har förbundit sig till denna sammarbetsgrupp, är berett att göra allt för att ytterligare underlätta myndigheternas samarbete över nationsgränserna.Läs mera »
19.10.2014 kl. 11:23

Debattartikel: Kampen mot utnyttjande av barn är global

Finland hör tillsammans med 53 andra länder till denna samarbetsgrupp som nu samlades till sin andra konferens. De exempel från levande livet som vi fick ta del av väckte synnerligen starka känslor av obehag hos oss deltagare. Inte sällan var det fråga om föräldrar som själva exploaterade sina minderåriga barn på nätet och bjöd ut dem till andra vuxna mot betalning. Läs mera »
15.10.2014 kl. 13:08