Sagt & skrivet

Pressmeddelande 25.01.2017: Henriksson: Tanken om ett nordiskt medborgarskap lever

Det osäkra världspolitiska läget gör att vi har behov av vänner som tänker som vi och har en verklig vilja att förbättra den globala situationen. Vi behöver vänner som värderar individens fri- och rättigheter framom protektionism och isolation. Läs mera »
13.02.2017 kl. 13:37

Pressmeddelande 21.01.2017: Henriksson: Trumps tal visar att ett starkt och enigt EU behövs

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson anser att USA:s nya president Donald Trumps installationstal igår klart visar att ett starkt och enat EU behövs.Läs mera »
13.02.2017 kl. 13:32

Pressmeddelande 12.9.2016

Henriksson tar plats i Nordiska RådetLäs mera »
12.09.2016 kl. 12:53

Pressmeddelande 13.8.2016:Regeringen försvagar asylsökandes rättsskydd

Det här är omänskligt, inhumant och ovärdigt en rättsstat som Finland, säger HenrikssonLäs mera »
15.08.2016 kl. 10:14

Pressmeddelande 14.7.2016: Henriksson utmanar de andra partiordförandena: Ärlighet i politiken!

Jag utmanar de andra partiordförandena till en överenskommelse att inte göra obefogade vallöften. Inga fler brutna utbildningslöften, säger Henriksson.Läs mera »
09.08.2016 kl. 10:13