Sagt & skrivet

Pressmeddelande: Henriksson: Nolltolerans för sexuella trakasserier i skolan

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson är bestört över de fall av sexuella trakasserier som eleverna vid Vasa Övningsskola vittnar om.Läs mera »
29.11.2017 kl. 10:26

Pressmeddelande: Regeringen har glömt de äldre i vårdreformen

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson kritiserar regeringens vårdreform då det gäller de äldre.Läs mera »
27.11.2017 kl. 09:01

Kolumn, ÖT: Tingsrättsreformen går åt svenskan

Den här veckan var dyster för Svenskfinland och tvåspråkigheten. Regeringspartierna röstade igenom den s.k. tingsrättsreformen i riksdagen. Hela oppositionen med SFP i spetsen motsatte sig regeringens nedskärning av 27 tingsrätter till 20. Tingsrättsreformen slår särskilt hårt mot Svenskfinland. Tre av landets tvåspråkiga tingsrätter; Östra Nylands tingsrätt i Borgå, Västra Nylands tingsrätt i Raseborg och Mellersta Österbottens tingsrätt i Karleby läggs ner. Läs mera »
27.11.2017 kl. 09:00

Debattartikel, HBL: Tingsrättsreformen – ett slag mot svenskan

Idag är det en dyster dag för tvåspråkigheten då riksdagen röstar om tingsrättsreformens öde. Det ska ett mindre mirakel till för att regeringens lagförslag ska falla. Hela oppositionen med SFP i spetsen motsätter sig regeringen Sipiläs förslag om att minska antalet tingsrätter från 27 till 20. Tingsrättsreformen är en till i raden av den centerledda regeringens så kallade reformer där servicen centraliseras till ett fåtal orter i vårt land. Det andra givna exemplet är vårdreformen och centraliseringen av sjukhusen. Läs mera »
22.11.2017 kl. 08:28

Kolumn, VBL: Världen behöver FN och FN behöver förnyas

Där vajar de för vinden på sydöstra Manhattan i New York. 193 flaggor som representerar alla de nationer som är medlemmar av FN. Det är starkt att se praktiskt hela världen samlad på ett och samma ställe.Läs mera »
20.11.2017 kl. 09:21

Kolumn, Sydin: Från öppet landskapskontor, via U-svängar till bakluckor

Ja, rubriker säger väl det mesta. Den här veckan har vi igen fått se ett avsnitt i serien kring sannfinländarnas splittring och regeringens funktionsduglighet. Det hela är mer fantasifullt än vad regissörerna för den danska serien Borgen skulle ha kommit på.Läs mera »
13.11.2017 kl. 09:18

Henriksson: Vårdreformen når inte målen - kritiken mot inbesparningsmålen måste tas på allvar

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson är mycket kritisk till att de mål regeringen ursprungligen hade med vårdreformen inte verkar att kunna uppnås. Det här gäller inte enbart målet med en mer jämlik vård och bättre samverkan (integration) mellan olika aktörer utan även de stora ekonomiska målen. Läs mera »
13.11.2017 kl. 09:13

Henriksson: De blå börjar bli desperata och kommer med insnöad nationalism

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson beklagar att Blå framtids dåliga opinionssiffror ska behöva gå ut över Finlands tvåspråkighet. Läs mera »
03.11.2017 kl. 13:21

Henriksson arbetar för att avskaffa fler nordiska gränshinder - Nordiskt e-ID går vidare

Nordiska rådets session i Helsingfors vill att regeringarna i de nordiska länderna ska införa en gemensam elektronisk identifikation. Det betyder att folkbokföringsmyndigheterna i Norden godkänner varandras legitimation. Läs mera »
02.11.2017 kl. 13:47

Tal: JM festseminarium Finlandiahuset 31.10.2017

Politiken för nationalspråken i dag och i framtiden Läs mera »
01.11.2017 kl. 09:36