Sagt & skrivet

19th Council of Europe Conference of Directors of Prison and Probation Services on 17 June 2014

The Finnish criminal policy is based on the Nordic welfare model. Securing the welfare, education and employment of the population are the cornerstones of a safe society. A consistent and reliable criminal sanction system and equal treatment before the law are essential with regard to both the welfare of citizens and the functioning of society. Läs mera »
17.06.2014 kl. 12:41

Pienyrittäjän asema paranee

Hallitus hyväksyi torstaina oikeusministeriön valmisteleman esityksen velkajärjestelylain muuttamiseksi. Esitys helpottaa yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsyä velkajärjestelyyn. Esityksen mukaan velkaongelmiin joutuneen yrittäjän yksityiset ja elinkeinotoiminnan velat voitaisiin järjestellä, jos yritystoiminta on melko pienimuotoista ja perustuu pääasiassa yrittäjän omaan työpanokseen. Läs mera »
14.06.2014 kl. 10:28

Oikeusministerin tervehdyspuheenvuoro puistokomitean puutarhan kiviterassien kunnostustyön valmistujaisissa 10.6.2014

Arvoisat kuulijat, Vielä 1800 -luvun loppupuoliskolla vankityön tarkoituksena oli rangaistuksen ankaroittaminen. Itse vankeus nähtiin hyvin lievänä rangaistuksena. Ankarampi rangaistus merkitsi pakkotyön tekemistä. Läs mera »
10.06.2014 kl. 12:41

Tankar från Afrika

Den här veckan bjöd på en hel del omväxling, då jag gjorde en tjänsteresa till Moçambiques huvudstad Maputo. Det här var mitt första besök till Afrika. Moçambique är en av Finlands långvarigaste samarbetspartners inom utvecklingspolitiken. Läs mera »
24.05.2014 kl. 12:20

EU finns i vår vardag

Under mina tre år som justitieminister har jag insett vikten av EU-samarbetet inom området för rättsliga frågor. Samma gäller förstås också de övriga sektorerna inom den Europeiska unionen. Som ett exempel kan jag nämna EU:s så kallade brottsofferdirektiv, som antogs i oktober 2012. Direktivets syfte är att säkerställa att brottsoffer får samma miniminivå av skydd, stöd och tillgång till rättvisa i alla medlemsländer. Läs mera »
10.05.2014 kl. 10:40

Vi måste stärka förtroendet inom EU

En av de viktigaste aspekterna i ett samhällsbygge är förtroende. I Finland är vi vana vid att lita på varandra och vi medborgare har ett starkt förtroende till våra myndigheter och våra domstolar. Det här beror långt på att vi i huvudsak är fria från korruption och på att öppenhet är en ledande princip i vår förvaltning.Läs mera »
03.05.2014 kl. 10:39

Eurooppalaiset oikeusministerit Helsingissä

Elämä politiikassa on harvoin yksitoikkoista. Ensi viikko tuo mukanaan taas vähän erilaista näkökulmaa työhöni, kun Helsinkiin saapuu maanantaina joukko arvovaltaisia vieraita. Olen yhdessä pääministeri Jyrki Kataisen kanssa kutsunut eräitä EU-maiden oikeusministereitä Helsinkiin keskustelemaan Euroopan oikeusalueen tulevaisuudesta. Läs mera »
27.04.2014 kl. 08:31

Syrjinnästä päästävä eroon

Vähemmistövaltuutettu julkisti viime viikolla selvityksen Suomessa asuvien romanien kohtaamasta syrjinnästä. Tulokset ovat masentavia. Melkein 70 % kyselyyn vastanneista romaneista kertoi kokeneensa syrjintää jollakin elämänalueella viimeisen vuoden aikana. Suomen romanit kokevat arkielämässään jopa enemmän syrjintää kuin esimerkiksi somalialaistaustaiset henkilöt. Läs mera »
19.04.2014 kl. 12:55

Kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin edellytys toimivalle demokratialle

Saattaa vaikuttaa vähäpätöiseltä kirjoittaa kolumni demokratian tilasta Suomessa samanaikaisesti, kun demokratian perusperiaatteita ja kansainvälistä oikeutta räikeästi loukataan muualla Euroopassa. Juuri tällaisessa tilanteessa on mielestäni kuitenkin arvokasta pysähtyä ja miettiä, mitkä ovat toimivan demokratian edellytykset ja miten demokratiaa voi kehittää.Läs mera »
22.03.2014 kl. 10:18

Yksikin lyönti on liikaa!

Euroopan unionin perusoikeusviraston tällä viikolla julkaisemasta tutkimuksesta ilmenee, että Suomi on naisille yksi Euroopan väkivaltaisimpia maita. Tasa-arvon mallimaina tunnetut Pohjoismaat kuten Suomi, Ruotsi ja Tanska olivat väkivallan yleisyyttä mitattaessa melko samalla tasolla - noin 30 prosenttia naisista oli kokenut väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppaninsa taholta. Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden keskiarvo tässä suhteessa oli 22 prosenttia.Läs mera »
09.03.2014 kl. 13:01