Sagt & skrivet

Finlands första nationalspråksstrategi ser dagens ljus

Regeringen gav det tvåspråkiga Finland en tidig julklapp i torsdags när man godkände vår första nationalspråksstrategi. Denna strategi är historisk, den första i sitt slag i vårt land och en stark markering för landets tvåspråkighet av alla sex regeringspartier.Läs mera »
23.12.2012 kl. 16:24

Finländska skolan i världsklass

Pisa-undersökningen har i flera repriser visat att de finländska elevernas resultat är bland de bästa i världen. I veckan publicerade en ny internationell jämförelse, där fjärdeklassisternas kunskaper i läsning, matematik och naturvetenskap testades. Igen än en gång hörde våra barn till de allra bästa i världen!Läs mera »
15.12.2012 kl. 16:31

Tal vid Finlandsinstitutet i Stockholm - Autonomi och moderland, hur utvecklas relationerna?

Bästa ministrar, talman, ambassadör, bästa gäster, Tack för möjligheten att delta och prata här på Finlandsinstitutet i Stockholm. Talman Britt Lundberg berörde redan en del av de saker som jag också planerar att ta upp och våra tal kompletterar varandra på ett bra sätt. Läs mera »
16.10.2012 kl. 17:00

De grundlagsenliga rättigheterna måste beaktas i polisförvaltningsreformen

Regeringen genomför som bäst en omfattande reform av polisförvaltningen under ledning av min kollega, inrikesminister Päivi Räsänen. Med det så kallade PORA III-projektet eftersträvar staten avsevärda inbesparingar på upp till 30 miljoner euro per år genom att bl.a. minska på polisens förvaltningsfunktioner och fastighetskostnader. Med tanke på de samhällsekonomiska utmaningar vi står inför tycker jag som utgångspunkt att det är välmotiverat att polisens förvaltningsstrukturer lättas upp, men det får naturligtvis inte ske på bekostnad av medborgarnas rättsskydd.Läs mera »
14.10.2012 kl. 17:06

Intressant vecka i Nordamerika

Det har varit en unik vecka. Mitt första besök som minister till New York och FN samt Kanada. FN:s generalförsamling samlades på måndag till en viktig konferens om Rule of Law, eller rättsstaten som vi säger på svenska.Läs mera »
30.09.2012 kl. 17:20

Partidagstal i Karleby 9.6.2012

Bästa partidagsdelegater, bästa vänner av Svenska folkpartiet, mina damer och herrar, hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen! Vi möttes till partidag i Esbo för lite mindre än ett år sedan. Då var stämningen lättad, uppsluppen och glädjerusig. Vi hade precis avslutat regeringsförhandlingarna på Ständerhuset. Förhandlingar som för Svenska folkpartiets del ledde till ett utmärkt resultat med två ministrar och många bra skrivningar i regeringsprogrammet. Partiordförande Stefan Wallin var coachen som lotsade oss till detta goda resultat. Läs mera »
09.06.2012 kl. 17:46

Utbildning och välfärd hör ihop

För någon vecka sedan presenterade Kommunförbundet den gymnasieutredning som gjorts i Svenskfinland. Utredningsmännen har gjort ett digert arbete, och presenterar förslag till lösningar på framtidens gymnasienätverk för alla våra finlandssvenska regioner. Det är viktigt att nu föra en bred diskussion i saken.Läs mera »
03.06.2012 kl. 17:53

Tal vid Gymnasiekonferensen 24.5.2012 - Den svenskpråkiga utbildningens betydelse för Finland

Tack för inbjudan till detta slutseminarium för Gymnasieprojektet – Studentexamen på lika villkor! Ett gediget och värdefullt utredningsarbete om de olika regionerna har gjorts och idag skall diskussionen utmynna i något slags handlingsprogram om hur vi skall gå vidare då det gäller gymnasieutbildningen på svenska i vårt land.Läs mera »
24.05.2012 kl. 09:27

Linjetal vid SFP:s partistyrelsemöte 4.5.2012

Stefan Wallins besked att inte ställa upp för omval som ordförande för Svenska Folkpartiet, kom som en blixt från klar himmel för lite mer än en månad sedan. Efter en händelserik politisk vinter och vår och efter att Stefan hade klarat av klappjakten kring Dragsviksfrågan på ett synnerligen förtjänstfullt sätt, bestämde han sig för att stå fast vid sitt löfte till sig själv och sin familj. Sex år är en lång tid och även om jag gärna hade sett att Stefan fortsatt ett eller två år till har jag full respekt och förståelse för det beslut han tagit. Nu är det dags att gå vidare.Läs mera »
04.05.2012 kl. 09:49

Politik är ett lagspel

Stefan Wallins besked att inte ställa upp för omval som ordförande för Svenska folkpartiet, kom som en blixt från klar himmel för två veckor sedan. Stefan hade ridit ut stormen kring Dragsviksfrågan på ett synnerligen förtjänstfullt sätt. Han hade fått riksdagens klara förtroende för att fortsätta som försvarsminister, men han valde att stå fast vid sitt eget löfte till sig själv och sin familj. Ett löfte han gett sig då han för sex år sedan valdes till partiordförande. Jag har full respekt och förståelse för det löftet, fastän jag helst sett att han fortsatt ännu ett eller två år.Läs mera »
15.04.2012 kl. 09:52