Sagt & skrivet

Oikeusministerin tervehdyspuheenvuoro puistokomitean puutarhan kiviterassien kunnostustyön valmistujaisissa 10.6.2014

Arvoisat kuulijat, Vielä 1800 -luvun loppupuoliskolla vankityön tarkoituksena oli rangaistuksen ankaroittaminen. Itse vankeus nähtiin hyvin lievänä rangaistuksena. Ankarampi rangaistus merkitsi pakkotyön tekemistä. Läs mera »
10.06.2014 kl. 12:41

Tankar från Afrika

Den här veckan bjöd på en hel del omväxling, då jag gjorde en tjänsteresa till Moçambiques huvudstad Maputo. Det här var mitt första besök till Afrika. Moçambique är en av Finlands långvarigaste samarbetspartners inom utvecklingspolitiken. Läs mera »
24.05.2014 kl. 12:20

EU finns i vår vardag

Under mina tre år som justitieminister har jag insett vikten av EU-samarbetet inom området för rättsliga frågor. Samma gäller förstås också de övriga sektorerna inom den Europeiska unionen. Som ett exempel kan jag nämna EU:s så kallade brottsofferdirektiv, som antogs i oktober 2012. Direktivets syfte är att säkerställa att brottsoffer får samma miniminivå av skydd, stöd och tillgång till rättvisa i alla medlemsländer. Läs mera »
10.05.2014 kl. 10:40

Vi måste stärka förtroendet inom EU

En av de viktigaste aspekterna i ett samhällsbygge är förtroende. I Finland är vi vana vid att lita på varandra och vi medborgare har ett starkt förtroende till våra myndigheter och våra domstolar. Det här beror långt på att vi i huvudsak är fria från korruption och på att öppenhet är en ledande princip i vår förvaltning.Läs mera »
03.05.2014 kl. 10:39

Eurooppalaiset oikeusministerit Helsingissä

Elämä politiikassa on harvoin yksitoikkoista. Ensi viikko tuo mukanaan taas vähän erilaista näkökulmaa työhöni, kun Helsinkiin saapuu maanantaina joukko arvovaltaisia vieraita. Olen yhdessä pääministeri Jyrki Kataisen kanssa kutsunut eräitä EU-maiden oikeusministereitä Helsinkiin keskustelemaan Euroopan oikeusalueen tulevaisuudesta. Läs mera »
27.04.2014 kl. 08:31

Syrjinnästä päästävä eroon

Vähemmistövaltuutettu julkisti viime viikolla selvityksen Suomessa asuvien romanien kohtaamasta syrjinnästä. Tulokset ovat masentavia. Melkein 70 % kyselyyn vastanneista romaneista kertoi kokeneensa syrjintää jollakin elämänalueella viimeisen vuoden aikana. Suomen romanit kokevat arkielämässään jopa enemmän syrjintää kuin esimerkiksi somalialaistaustaiset henkilöt. Läs mera »
19.04.2014 kl. 12:55

Kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin edellytys toimivalle demokratialle

Saattaa vaikuttaa vähäpätöiseltä kirjoittaa kolumni demokratian tilasta Suomessa samanaikaisesti, kun demokratian perusperiaatteita ja kansainvälistä oikeutta räikeästi loukataan muualla Euroopassa. Juuri tällaisessa tilanteessa on mielestäni kuitenkin arvokasta pysähtyä ja miettiä, mitkä ovat toimivan demokratian edellytykset ja miten demokratiaa voi kehittää.Läs mera »
22.03.2014 kl. 10:18

Yksikin lyönti on liikaa!

Euroopan unionin perusoikeusviraston tällä viikolla julkaisemasta tutkimuksesta ilmenee, että Suomi on naisille yksi Euroopan väkivaltaisimpia maita. Tasa-arvon mallimaina tunnetut Pohjoismaat kuten Suomi, Ruotsi ja Tanska olivat väkivallan yleisyyttä mitattaessa melko samalla tasolla - noin 30 prosenttia naisista oli kokenut väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppaninsa taholta. Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden keskiarvo tässä suhteessa oli 22 prosenttia.Läs mera »
09.03.2014 kl. 13:01

Ansvarsfull frivilligverksamhet är guld värd för samhället!

Många viktiga funktioner i vårt samhälle bygger på frivilligarbete som utförs av engagerade mammor och pappor, mormödrar och farfäder samt singlar och sambor. Utan dessa insatser skulle en stor del av den verksamhet som berikar bland annat våra barns och äldres vardag inte finnas till. Det är viktigt att såväl staten som kommuner drar sitt strå till stacken och stöder frivilligverksamhet – allt från frivillig brandkårsverksamhet och klubbidrott till kvinnojourer för utsatta kvinnor och barn. En välfungerande frivilligverksamhet är en viktig byggsten i vårt välfärdssamhälle.Läs mera »
02.03.2014 kl. 13:30

RIKUn 20-vuotisjuhlaseminaari 5.2.2014

Till en början vill jag varmt gratulera 20-års jubilerande Brottsofferjouren och samtidigt tacka Petra Kjällman för ett banbrytande arbete för att förbättra brottsoffrens ställning i vårt land.Läs mera »
05.02.2014 kl. 13:55