Sagt & skrivet

Idrott och politik

Värdnationen Finland och många finländska ishockeysupportrar har tack vare hemma-VM under de senaste veckorna fått uppleva en sällan skådad hockey-eufori. Vid sidan av de rent idrottsliga aspekterna - alla fina klubbdragningar, hårda tacklingar och rungande slagskott - blossade just passligt innan spelen inleddes, upp en intensiv diskussion om idrottens och politikens inbördes förhållande. Läs mera »
19.05.2012 kl. 09:39

Europa i förändring

Senaste söndag var en riktig supersöndag, med viktiga val i flera europeiska länder. I finanskrisens spår använde väljarna sin makt och röstade för förändring. I Frankrike vann socialistledaren Fran çois Hollande över den sittande borgerliga presidenten Nicolas Sarkozy. Bara en gång tidigare har en sittande president förlorat presidentvalet. Samtidigt är det första gången sedan år 1988 fransmännen väljer en socialistisk president.Läs mera »
14.05.2012 kl. 09:42

På Island engageras papporna

Tillsammans med riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott har jag under veckan besökt Island. Island är på många sätt ett annorlunda land. Med sina drygt 300.000 invånare, har man klarat av att skapa en stark ekonomi, och ett välfungerande samhälle.Läs mera »
27.04.2012 kl. 17:15

Tal vid Ekonomiska samfundets möte -

" Den som är stark måste också vara snäll". Någon kan tycka att den rubrik jag valt att ge mitt anförande verkar litet "luddig", åtminstone överraskande. Meningen är, som säkert alla ser, att hänvisa till att en viktig roll för lagstiftningen ofta är att skydda den som är svagare. Men den visar också på de olika roller och förhållningssätt som gäller dem som arbetar över det trots allt ganska breda fält justitieministeriets ämbetsområde utgör.Läs mera »
28.03.2012 kl. 10:04

Dags att kriminalisera förberedelse av grova brott

Senaste vecka deltog jag i Justitieminstrarnas möte i Köpenhamn. Vi diskuterade bland annat behovet av ett väl fungerande system för erkännande av domar givna i andra länder och behovet av gemensamma straffbestämmelser. Läs mera »
05.02.2012 kl. 10:17

Vi bär ansvar för morgondagens välfärd!

Jag kom i veckan hem från en resa till Hong Kong och Vietnam med riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott. Då resan började planeras rullade högkonjunkturen på för fullt, och arbetskraftsbristen gjorde sig påmind i många regioner i vårt land.Läs mera »
14.03.2009 kl. 16:17

Vad händer med snuset?

Låt mig börja med att berätta att jag inte snusar eller röker. Att såväl tobak som snus är skadligt för hälsan är ett faktum. Att folk ändå väljer att snusa och röka är ofrånkomligt.Läs mera »
18.12.2008 kl. 16:29

PRESSMEDDELANDE 26.11.2008

Henriksson frågar statsministern: Hur tänker regeringen beakta att Europarådets minoritetsspråkskonvention och språklagen följs i regionförvaltningsreformen?Läs mera »
26.11.2008 kl. 16:35

Ett nytt blad vändes i världshistorien

Barack Obama har gjort världshistoria genom att bli USA:s första mörka president. Hans budskap till folket om förändring gick hem.Läs mera »
08.11.2008 kl. 16:38

I Europas domstolskvarter

Under veckan som gått har jag med riksdagens lagutskott besökt Haag och Luxemburg. Det var utskottets första utlandsresa och resmålen var valda med eftertanke. Läs mera »
05.04.2008 kl. 17:20