Utbildning och välfärd hör ihop

03.06.2012 kl. 17:53
För någon vecka sedan presenterade Kommunförbundet den gymnasieutredning som gjorts i Svenskfinland. Utredningsmännen har gjort ett digert arbete, och presenterar förslag till lösningar på framtidens gymnasienätverk för alla våra finlandssvenska regioner. Det är viktigt att nu föra en bred diskussion i saken.

Självklart är att gymnasieutbildningen behövs framöver. Lika självklart är att vi också behöver en bra yrkesutbildning. Dessa bägge skall ändå inte sammanslås. Vi behöver duktiga yrkesmän och kvinnor som jobbar praktiskt inom exempelvis handel, service, vård och omsorg samt inom industri och byggbransch. Men vi behöver också alla de unga som vill fördjupa sig lite mera och satsa på att studera lite längre. Därför är den framtida gymnasieutbildningen så viktig!

För ett litet land som Finland är en välutbildad befolkning guld värd. Finland kommer aldrig att vara landet med billig arbetskraft, det ska vi inte heller sträva efter. För oss, som ett exportberoende land med tillgång till vissa naturresurser men med ett utmanande geografiskt läge, är det med högklassigt kunnande kombinerat med stabila samhällsförhållanden, social förmåga, kreativitet och språkkunskaper som vi i framtiden ska finansiera vår välfärd. Det är med kunskap, bildning och utbildning vi kan hålla oss framme på den globala marknaden.

För vår svenska skola gäller det att kvalitativt hålla minst jämna steg med den finska skolan. På det stora hela kan man säga att vi lyckats ganska väl så här långt. Arbetslösheten i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna är i allmänhet lägre än i det övriga Finland. Eftersom det förhåller sig så, tycker jag att man kan säga att den finlandssvenska utbildningen har en viktig roll inte bara för landets tvåspråkighet utan också för landets tillväxt och sysselsättning. Det finns ett klart samband. För eleven spelar det ingen roll om det är kommunen, en samkommun eller något annat organ som upprätthåller gymnasiet. För eleven är det viktiga att undervisningen är intressant, att man trivs med skolan och dess lärare, att man erbjuds intressanta studiekombinationer och extra kurser och att skolan har såväl modern teknisk utrustning som moderna undervisningsmetoder.

När det gäller modern teknik och undervisning finns ännu mycket att göra för att skapa en interaktiv skola. Dessutom finns mycket att göra när det gäller själva studentexamen. Att man ännu år 2012, i högteknologilandet Finland, präntar ner sitt svar med blyertspenna känns nog något föråldrat. Det är hög tid att ta i bruk modern teknik också på detta område. För vi får inte halka efter – kunnande och utbildning är och har varit något av Finlands varumärke och på den vägen skall vi fortsätta! Samtidigt vill jag passa på att gratulera alla de unga som nu utdimitterats och fått sin examen. Vårt land behöver er alla!

Kolumn i Österbottens Tidning 3.6.2012